Landsbygdsnätverket

Låt unga ta plats! 10-11 december

Hur kan vi öka ungas delaktighet och inkludering i landsbygdsutveckling och Leader?

Som en uppföljning på Landsbygdsnätverkets nationella Leaderträff anordnar vi två förmiddagar med föreläsningar kring hur vi kan öka ungas delaktighet och inkludering i landsbygdsutveckling och Leader. Föreläsningarna kommer att vara förmiddagarna 10 och 11 december 2020.

När: 10 och 11 december, förmiddagar

Var: Vi träffas digitalt i verktyget Zoom.

Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ungas inkludering och Ungdomscoachernas nätverk i Leader.

Anmälan: Anmäl dig via den här länken (öppnas i ny flik)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som deltar kommer att få information om Sveriges ungdomspolitik och om metoder för att inkludera unga i föreningslivet. Dessutom får du tips på hur du kan se till att unga inkluderas och blir delaktiga i er leaderstrategi inför kommande programperiod. Målet är att ge information, motivation och inspiration kring ämnet ungas inkludering. 

Träffen riktar sig främst till dig som är verksam inom Leader, men även andra intresserade är självklart varmt välkomna.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU