Landsbygdsnätverket

Vad är viktigt att du tänker på när du vill utveckla din idé till en innovation? Se filmen Innovation – från prototyp till marknad.

Det nya innovationsstödet inom jordbruk, trädgårds- och rennäring

Det nya innovationsstödet i landsbygdsprogrammet ger dig unika möjligheter. Stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring och kan sökas året om hos Jordbruksverket som sköter all handläggning. Det ger dig möjlighet att utveckla din idé och hitta en lösning på en utmaning tillsammans med någon eller några andra i en innovationsgrupp. Idén blir en innovation om den slår igenom och visat sin användbarhet i praktiken.

 

Vill du se filmen Föreläsningen kring innovationsstödet hittar du den längst ner på sidan.

Nytt hjälpmedel!

Nytt hjälpmedel för dig som ska göra en ansökan om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. En exempelansökan med checklistor som är konstruerad av Landsbygdsnätverkets innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare.

Det finns ständigt många lantbrukare, rådgivare och andra verksamma i praktiken som ser nya utmaningar eller förbättringsbehov och har idéer om hur de kan tas om hand. Förbättringsförslaget eller idén kan vara en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera saker. Det är när nyheten kommit till användning eller efterfrågas på marknaden som det blir en innovation. Det måste inte vara stora avancerade innovationer. Även en liten nyhet kan göra stor skillnad.

Innovationsstödet ingår i EU-satsningen EIP-Agri

Våra gemensamma utmaningar ligger i form av världens starkt ökade behov av livsmedel, foder, fiber, biomassa och biobaserade material. Samtidigt brottas vi med allvarliga miljöproblem inklusive alltför höga växthusgasutsläpp. Det är bakgrunden till den satsning på EU-nivå som heter EIP-Agri där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet. Syftet är ökad konkurrenskraft och hållbar produktion.
Läs mer om EIP-Agri på EU-nivå.

Observera att stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring, men inte fritidsodling, skog, vattenbruk eller allmän landsbygdsutveckling. 

Pengar till innovationsgrupper

I Sverige har regeringen avsatt cirka 440 miljoner till stöd för så kallade innovationsgrupper. I en innovationsgrupp samarbetar företagare med till exempel rådgivare, forskare och företrädare från någon annan bransch för att lösa ett problem eller en utmaning. Du kan få hjälp att hitta samarbetspartners var som helst i Sverige och i något annat EU-land. Du och de andra får via stödet betalt för eget arbete, material, tester, möten och resor.

Med gruppdeltagare med kompletterande kompetenser och nya synvinklar ökar möjligheterna att det blir just en innovation. Det handlar om stöd i form av riskvilligt kapital. Man vet ju inte säkert om det blir en innovation eller inte. 

Innovationsnätverket möjliggör kontakter

Inom Landsbygdsnätverket byggs ett innovationsnätverk. Dess syfte är att knyta samman innovationsgrupper, rådgivare, forskare, organisationer, med flera för utbyte av ny kunskap och nya erfarenheter såväl nationellt som internationellt.

Det finns goda möjligheter till support när du ska söka stödet. Läs mer om stödet via menyn till vänster. Där finns också en direktlänk till innovationssupporten. Utöver detta helt nya stöd är innovativa idéer prioriterade inom hela landsbygdsprogrammet.

Kontakt:

Inger Pehrson, samordnare av innovationsnätverket, 072-977 59 01.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU