Frågor och svar

Vilka står bakom initiativet?

Tillväxtverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Landsbygdsnätverket står tillsammans bakom Landsbygdsveckan.

När, var och hur?

Landsbygdsveckan ägde rum för första gången den 2-7 maj 2023. Nästa gång veckan kommer att arrangeras är den 5-11 maj 2025. Aktiviteter kan ske över hela landet, både fysiskt och/eller digitalt.

Vad är Landsbygdsveckan?

Landsbygdsveckan är ett initiativ som riktar sig till alla som tycker att landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset. Tillsammans skapar vi en nationell arena för alla som vill sätta fokus på landsbygdernas roll i en hållbar samhällsutveckling.


Vilka kan arrangera aktiviteter?

  • Vi vill att alla evenemang arrangeras tillsammans av civilsamhället (t.ex. förening/organisation) eller privat sektor (t.ex. företag/näringsliv) och minst en offentlig aktör (t.ex. kommun, länsstyrelse eller region).

Hur kan min organisation vara med?

  • När anmälningen till Landsbygdsveckan 2025 öppnat kommer anmälan att ske via ett formulär på denna sida. Som arrangörer skapar ni och ansvarar för era egna aktiviteter, men hör gärna av er till oss om ni har frågor eller funderingar.

När behöver vi registrera vår aktivitet?

  • Anmälan till Landsbygdsveckan 2025 har inte öppnat ännu.

Kostar det något?

  • Nej, det är helt gratis att anmäla sina aktiviteter.

Vem kan vi kontakta om vi har fler frågor?

Vilka är offentliga aktörer?

Till exempel kommuner, regioner, länsstyrelser, universitet/högskolor och andra myndigheter, Leader-områden.


Hur kan jag delta under Landsbygdsveckan?

  • Här på webbplatsen kommer du att kunna se vilka aktiviteter som genomförs. I programmet kan du se vilka evenemang som anordnas digitalt och fysiskt, och på vilka platser de sker.
  • Oavsett om du deltar som privatperson eller som företrädare för en förening, organisation, ett företag eller en myndighet är Landsbygdsveckan tänkt att vara ett tillfälle för dig att utbyta kunskaper och dela med dig av dina egna och ta del av andras erfarenheter.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

  • Om du har frågor om evenemangen så kontaktar du den arrangör som anordnar aktiviteten. Har du frågor som gäller Landsbygdsveckan som helhet är du välkommen att mejla oss via uppdraglandsbygd@slu.se

Behöver jag anmäla mig på förhand?

  • Om ett evenemang kräver att du anmäler dig på förhand så syns det i programmet.