Landsbygdsnätverket
Porträttfoton: Palle Borgström, Christina Nordin, Annika Sohlström, Jan Bertoft

LRF:s förbundsordförande Palle Borgström, Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin, Livsmedelsverkets generaldirektör Annika Sohlström och Sveriges Konsumenters generalsekreterare Jan Bertoft.

Debattartikel i Dagens samhälle om offentliga måltider

Lyft in de offentliga måltiderna i det övergripande beredskapsarbetet! Detta är en av uppmaningarna från LRF, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sveriges Konsumenter i den gemensamma debattartikeln, den 10 november.

De skattefinansierade måltiderna är en stor investering, 30 miljarder kronor per år, som vi behöver ta tillvara på allra bästa sätt. Debattörerna betonar att offentliga måltider är viktiga i både vardag och kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till artikeln i Dagens samhälle).

– Dessa måltider har en stor potential. De kan visa vägen i arbetet för hållbar utveckling – och staka ut riktningen för såväl ökad försörjningsförmåga som stärkt beredskap, säger MATtankens projektledare Eva Sundberg.

På grund av pandemin och det oroliga omvärldsläget har vi de senaste åren påmints om vikten och värdet av offentliga måltider.

– Att organisationerna som ingår i MATtankens styrgrupp, fyra viktiga aktörer i kedjan, ställer sig bakom en gemensam debattartikel är betydelsefullt. I avgörande frågor för samhället – som exempelvis hållbar utveckling, krisberedskap och försörjningsförmåga finns det en övergripande samsyn och stark vilja till samverkan. Detta är både viktigt och glädjande, säger Eva.

Fyra debattörer - fyra organisationer, mer information


Jordbruksverket

Kan vi räkna med att få fortsätta vara mätta och friska om krisen kommer? Lyssna på första avsnittet i Jordbruksverkets nya podd Upp på bordet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försörjningsförmågan omfattar hela kedjan från jord till bord. Information på Jordbruksverket webbplats om Sveriges livsmedelsförsörjning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket

Beredskapshandbok för offentliga måltider. Ta del av Livsmedelsverkets beredskapshandbok. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Läs mer om kompetenscentrum, beredskap i offentliga kök, med mera. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Sveriges självförsörjningsgrad har sjunkit till 50 procent, jämför med 80 procent i till exempel Finland.

Läs mer om LRF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Konsumenter

Mat som gör gott – våra lösningar för hållbara livsmedel. Läs mer om Sveriges Konsumenters ståndpunkt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Sveriges Konsumenter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad