Landsbygdsnätverket
Närbild på en  vattenkran som står öppen med rinnande vatten.

Den offentliga måltidsverksamheten behöver kunna hantera olika störningar, som till exempel vattenavbrott. Bild av Rudy and Peter Skitterians från Pixabay.

Beredskap och offentliga måltider

Elavbrott? Vattenavbrott? Uteblivna transporter? Hur väl förberedd är måltidsverksamheten i din kommun på att hantera störningar vid kris eller höjd beredskap?

Jordbruksverket genom MATtanken stärker offentliga måltidsverksamheters beredskapsförmåga genom att på olika sätt bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverkande och kommunikation.

Beredskapsnätverket bjuder in till träffar

Mer än 290 personer har hittills gått med i Beredskapsnätverket. Nästa nätverksträff är onsdag den 6 december, kl. 13.30-15.00.

  • Lina Nyberg, utredare, Statskontoret, presenterar rapporten En stärkt livsmedelsberedskap i kommuner och regioner.

  • Övning med scenario vattenavbrott respektive elavbrott. Vi får del av två olika berättelser om planering, genomförande och lärdomar.

  • Reflektioner i grupp där det blir tillfälle att diskutera det som vi hört under mötet samt utbyta egna erfarenheter av beredskapsarbete.

Inbjudan till träffen sänds till de som är medlemmar i Beredskapsnätverket.

Här kan du läsa mer om nätverket.

Erfarenheter att inspireras och dra lärdom av

MATtanken publicerar erfarenheter med tema Beredskap i Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider.

Studio MATtanken lyfte fram måltidsverksamheter som övat under Beredskapsveckan

I Studio MATtanken lyfte vi denna gång fram aktiveter runt om i landet under Beredskapsveckan som haft temat: Öva och som har syftet att stärka måltidsverksamheters beredskap. Läs mer om Studio MATtanken. Länk till annan webbplats.

Bild från Måltidsbloggen / Livsmedelsverket.

Projektsamverkan

MATtankens arbete är en del av Livsmedelsverkets satsning för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna. Projektet drivs med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Syftet med projektet är att i samverkan bidra till att stärka kommunernas förmåga att upprätta den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.