Landsbygdsnätverket
Närbild på en  vattenkran som står öppen med rinnande vatten.

Den offentliga måltidsverksamheten behöver kunna hantera olika störningar, som till exempel vattenavbrott. Bild av Rudy and Peter Skitterians från Pixabay.

Beredskap och offentliga måltider

Elavbrott? Vattenavbrott? Uteblivna transporter? Hur väl förberedd är måltidsverksamheten i din kommun på att hantera störningar vid kris eller höjd beredskap?

Bild från Livsmedelsverket.

Jordbruksverket genom MATtanken stärker offentliga måltidsverksamheters beredskapsförmåga genom att på olika sätt bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverkande och kommunikation. Arbetet är en del av Livsmedelsverkets satsning för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna. Projektet drivs med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Syftet med projektet är att i samverkan bidra till att stärka kommunernas förmåga att upprätta den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Beredskapsnätverket bjuder in till träffar


Nätverksträffen torsdagen den 16 maj, kl. 13.30-15.00 var på temat upphandling av lokal mat, med koppling till beredskap.

Här kan du läsa mer om Beredskapsnätverket.

Erfarenheter att inspireras och dra lärdom av

MATtanken publicerar erfarenheter med tema Beredskap i Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider.