Landsbygdsnätverket
Personer tar mat.

Med hjärta för hållbarhet

MATtanken är en projektfinansierad verksamhet som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte bidrar till hållbara offentliga måltider.

Bakgrund

MATtanken är initierat av en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket. Arbetet startade i november 2017. Finansering har under åren skett på olika sätt. I dagsläget finns finansiering fram till februari 2025. Läs mer om MATtankens finansiering här.

Syfte

Syftet med MATtanken är att samordna, kommunicera och driva på utvecklingen kring frågor där de offentliga måltiderna har en viktig roll att fylla, inte minst inom livsmedelsstrategiarbetet.

Syftet är också att genomföra ett pilotprojekt kring statistikinsamling av livsmedelsinköp till den offentliga sektorn för att kunna följa utvecklingen av livsmedelskonsumtionen mot hållbarhet på ett bra sätt.

Om projektet

Läs mer om MATtanken-projektet:

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post