Landsbygdsnätverket
tre pappersark med orden: Sala, Skurup, Skövde

Kartläggning av inköp av vildsvinskött till offentliga kök

Intresset för att använda vildsvinskött i offentliga kök har ökat de senaste åren. Det visar MATtankens kartläggning av inköp av vildsvinskött i offentliga kök 2022, som var en uppföljning av nollpunktmätningen 2020.

– Vi ser en vilja och nyfikenhet att både prova nytt och bidra till en god sak. Men periodvis har det varit svårt att få tag på det vildsvinskött som köken efterfrågar, säger MATtankens Eva Sundberg.

Senast uppdaterad