Landsbygdsnätverket

Den här filmen visar exemplet Break Box som fått innovationsstöd genom EIP-Agri. Se den och hör varför stödet varit viktigt för dem. Fler inspirationsfilmer hittar du på den här sidan.

Innovationsstödet EIP-Agri inom jordbruk, trädgårds- och rennäring

Innovationsstödet i landsbygdsprogrammet har under 2014 - 2020 gett unika möjligheter. Med full finansiering från stödet har innovatörerna utveckla sina idéer och hittat lösningar på utmaningar. Det har gjorts tillsammans med andra i innovationsgrupper. Innovationsstödet söks hos Jordbruksverket som sköter handläggning. Det är när idén kommit till användning eller efterfrågas på marknaden som det blir en innovation.

Inspireras av andra som sökt och fått innovationsstödet

Följ med ut i Sverige och se fem godkända projekt och hör om vikten av innovationsstödet

Exemplet Musselfeed

Exemplet Artic Winery

Exemplet Lammlyftet

Exemplet Lönsam renskötsel

Nytt hjälpmedel!

Nytt hjälpmedel för dig som ska göra en ansökan om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. En exempelansökan med checklistor som är konstruerad av Landsbygdsnätverkets innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare.

Läs hur du gör på vår sida Söka innovationsstöd

Innovationsstöd söks via Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats och all handläggning sker via Jordbruksverket.länk till annan webbplats

Även en liten nyhet kan göra stor skillnad

Det finns många lantbrukare, rådgivare och andra verksamma i praktiken som ser nya utmaningar eller förbättringsbehov och har idéer om hur de kan tas om hand. Det kan vara en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera saker. Det måste inte vara stora avancerade innovationer.

Det här får du pengar till

I Sverige avsatte regeringen 440 miljoner till stöd för så kallade innovationsgrupper. I en innovationsgrupp samarbetar företagare med till exempel rådgivare, forskare och företrädare från någon annan bransch för att lösa ett problem eller en utmaning. Du kan få hjälp att hitta samarbetspartners var som helst i Sverige och i något annat EU-land. Du och de andra får via stödet betalt för eget arbete, material, tester, möten och resor.

Det handlar om stöd i form av riskvilligt kapital. Man vet ju inte säkert om det blir en innovation eller inte. 

Observera att stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring, men inte fritidsodling, skog, vattenbruk eller allmän landsbygdsutveckling. 

Innovationsstödet ingår i EU-satsningen EIP-Agri

Våra gemensamma utmaningar ligger i form av världens starkt ökade behov av livsmedel, foder, fiber, biomassa och biobaserade material. Samtidigt brottas vi med allvarliga miljöproblem inklusive alltför höga växthusgasutsläpp. Det är bakgrunden till den satsning på EU-nivå som heter EIP-Agri där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet. Syftet är ökad konkurrenskraft och hållbar produktion.
Läs mer om EIP-Agri på EU-nivå.

Innovationssupporten

Behöver du diskutera om din idé är en möjlig innovation? Då finns innovationssupporten som kan hjälpa dig med vilka forskningsresultat eller andra kunskaper och erfarenheter som finns kring din utmaning. Du kan även få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Innovationsnätverket möjliggör kontakter

Inom Landsbygdsnätverket byggs hela tiden ett innovationsnätverk. Syfte är att knyta samman innovationsgrupper, rådgivare, forskare, organisationer, med flera för utbyte av ny kunskap och nya erfarenheter både nationellt som internationellt.

Kontakt

Johan Ascard, samordnare av innovationsnätverket, +46 (0)734 01 90 89

Vad är viktigt att tänka på när du vill utveckla din idé till en innovation?

Se filmen Innovation – från prototyp till marknad.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU