Landsbygdsnätverket
Collage av bilder med fiskebåtar, kassodling, tång, kräftor med mera.

Foto: Malcolm Hanes/Scandinav, Lena Koller/Scandinav, Conny Johansson/SPF

Hållbara blå näringar

Vi arbetar för hållbar svensk sjömatskonsumtion och produktion från fiske och vattenbruk. Vi gör det genom samarbeten, lärande och dialoger där våra medlemmars behov står i centrum. Vi skapar neutrala arenor och stödjer våra medlemmars deltagande.

Bli en del av arbetet!

Har du kunskaper, idéer eller frågor som rör våra områden? Hör av dig till oss!

Kontaktuppgifter till projektledarna och arbetsgruppen

Nyheter och artiklar

Vill du bidra i arbetet?

Har du kunskaper, idéer eller frågor som rör våra aktuella områden? Hör av dig till oss!

Carl Dahlberg.

Carl Dahlberg

Projektledare och samordnare
carl.dahlberg@jordbruksverket.se
Tel: 076-808 22 60

Jason Bailey.

Jason Bailey

Samordnare
jason.bailey@jordbruksverket.se
Tel: 072-045 26 09