Landsbygdsnätverket

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för landsbygdsnatverket.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att landsbygdsnatverket.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Vissa videor och poddavsnitt har inte en alternativ presentation av innehållet (exempelvis manus eller transkribering). [WCAG 1.2.1 (A)]
  • Videor saknar syntolkningsalternativ (ljud eller text) [WCAG 1.2.3 (A) och [WCAG 1.2.5 (AA)]
  • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. [WCAG 1.1.1]
  • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i länkar, hänvisningar och rubriker. [WCAG 3.2.4.]
  • Vissa webbsidor saknar huvudrubrik. [WCAG 1.3.1]
  • ​Vissa bilder har text i bilden. [WCAG 1.4.5]
  • På vissa delar av sidan förekommer låg kontrast mellan text och bakgrund [1.4.3]
  • Webbplatsen bygger på äldre teknik från 2015, därför lever den inte tekniskt fullt upp till standarden för riktlinjerna i webbdirektivet. [Flera olika riktlinjer.]

Alla dessa delar arbetar vi med löpnade.

Oskäligt betungande anpassning

Landsbygdsnätverket är medvetna om att denna webbplats inte fullt ut uppnår de tillgänglighetskrav som lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer. Det gäller främst vissa videor och poddavsnitt där tekniken fortfarande kräver oskäligt stora resurser i anspråk. Så snart rimlig teknik finns på plats ska naturligtvis gällande tillgänglighetskrav uppnås.

Landsbygdsnätverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för ovanstående innehåll.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Du kan kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Länk till annan webbplats.).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar Länk till annan webbplats. publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) och tre automatiska tester av landsbygdsnatverket.se

Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2021.