Landsbygdsnätverket

Lokal mat, matsvinn och delaktighet lyfts fram i Vännäs nya måltidspolicy

I Vännäs uppdaterade policy för kommunens måltider märks att det finns ett engagemang för att köpa in lokal mat. Minskat matsvinn och ökad delaktighet är andra målområden.

Kommunens nya policydokument gäller från årsskiftet för alla kommunens måltider, det vill säga måltiderna i förskola, skola och omsorg. Policyn har bytt namn från kostpolicy till måltidspolicy för att skapa ett gemensamt förhållningssätt, inte bara till maten utan även till måltider och måltidsmiljöer.

Centrala utgångspunkter i policyn är Agenda 2030 samt den regionala livsmedelsstrategin för Västerbotten som bland annat lyfter fram ”mer närproducerad mat i de offentliga köken” och ”minskat matsvinn – för miljö, klimat och plånbok”.

– Våra politiker är engagerade i frågan om lokal mat. I policyn finns utgångpunkter kring hur vi ska tänka vid livsmedelsinköp som våra politiker varit med och tagit fram, berättar Emma Karlsson som är kostchef.

I första hand är valet lokalt producerad mat, i andra hand svenskt och i tredje hand ekologiskt. Undantaget är mjölk, där förstahandsvalet är ekologisk mjölk.

Arbetar för att hitta nya sätt att handla lokalt

Ett av målen i måltidspolicyn är att minst 50 procent av livsmedlen från huvudleverantören ska komma från lokala leverantörer eller vara ekologiska.

– Vi får in en del lokal mat via vårt livsmedelsavtal som är ett hängavtal på Umeå kommuns livsmedelsupphandling. Inom olika kategorier har vi nu dessutom öppnat upp och har möjlighet att göra direktupphandlingar, fortsätter Emma.

Inköpen kan ske direkt från säljare till köpare, via dynamiskt inköpssystem (DIS).

– Just nu ser vi över hur vi kan få in fler lokala leverantörer, i samverkan med exempelvis kommunens näringslivsutvecklare.

Kommunen tittar bland annat på konceptet ”ko på rot” som innebär att kommunen upphandlar ett djur, inklusive skötsel, samt så småningom slakt, styckning och leverans till kommunens kök.

– Inom kort ska vi ha en workshop ihop med andra kommuner som har erfarenhet av ”ko på rot” för att se hur vi kan jobba hos oss med denna fråga, berättar Emma.

Bredare grepp kring matsvinnsfrågan

I policyn finns även mål kring matsvinn. I Vännäs kommun har arbetet med matsvinn pågått i flera år men nu är det dags att ta nästa steg.

– 2018 började vi mäta i ett av köken och sedan 2020 mäter vi matsvinnet dagligen i alla kök där vi främst fokuserat på tallrikssvinnet. Nu vill vi jobba bredare med det totala matsvinnet. Serveringsvinnet är den stora knäckfrågan och vi ska titta på hur vi kan utveckla arbetet med flervalssystem för matgästerna, och hur vi kan ta hand om maten som blir över efter servering. Även inom äldreomsorgen är vi på gång med ett omtag i matsvinnsfrågan.

Elevernas delaktighet i fokus

Ett annat mål handlar om matgästernas delaktighet inom skolan. Målet är att varje måltidsverksamhet ska ha någon form av samverkansforum kring måltidsfrågor, så att matgästerna får möjligheter att ge synpunkter på maten, måltidsmiljön och verksamheten i övrigt.

– På kommunens högstadium- och gymnasieskola har köket startat ett instagramkonto som blivit en slags kanal för matråds-frågor. Via kontots ”stories” engageras matgästerna till delaktighet genom röstningar och det är spännande. Eleverna kan såklart också gilla inläggen, eller skicka direktmeddelanden till måltidspersonalen, kommenterar Emma.

Mer fakta, offentliga måltider i Vännäs kommun

Vännäs kommun har 9 000 invånare. Inom kommunens kostavdelning finns tre storkök för grundskola, gymnasium och omsorgens måltider. Utöver detta finns ett antal tillagnings och mottagningskök inom förskolorna. Inom kostavdelningen arbetar 27 medarbetare i köken samt 1 chaufför som sköter leveranserna till mottagningsköken, äldreomsorgen samt och matlådor till personer i ordinärt boende

Sammanställning av kommunernas måltidspolicyer

Här hittar du MATtankens sammanställning av måltidspolicyer.

Har din kommun uppdaterat sin policy eller saknas den i listan? Kontakta oss på mattanken@jordbruksverket.se

Senast uppdaterad