Landsbygdsnätverket
Banner för Dialogtorget, Kostdagarna 2024

MATtanken medverkar på Dialogtorget, 14-15 mars

MATtanken är på plats på Dialogtorget på Kostdagarna som går av stapeln i Stockholm den 14 och 15 mars. På fredagens morgon finns vi också med på Kostdagarna Forum.

Vi finns på Dialogtorget och vi vill gärna träffa er och få veta vad som är aktuellt i era verksamheter. Vi passar också gärna på att berätta mer om:

  • Vilka livsmedel köper kommunerna? Äntligen! Statistiken över kommunernas inköp av livsmedel finns samlad och 9 april är det dags för premiärvisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av SILO-databasen.

  • Beredskap. Beredskapsnätverket ger tillfälle till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Nästa träff är den 16 maj.

  • Offentliga måltidens dag. I år är det 5-årsjubileum för Offentliga måltidens dag. Anmälan öppnar 14 mars. Anmäl aktivitet och få jubileumsdiplomet. 

  • Erfarenhetsbanken. Nu finns mer än 100 erfarenheter i Erfarenhetsbanken för offentliga måltider. Vi lanserar ett material för arbetsplatsträffar: Råna banken!

  • Skolfrukt och skolmjölk. Jordbruksverket har fått ett regeringsuppdrag kring införandet av skolfrukt och översyn av stödet till skolmjölk. Kom och ge oss input.

På Kostdagarna Forum, fredag kl. 08.45-09.45, finns det möjlighet att komma och diskutera följande frågeställning med oss.

Hur kan vi förändra upplägget av skolmjölkstödet och ett kommande skolfruktstöd

… så att det bättre än i dag når skolprogrammets mål om att lära barn att äta hälsosamt, och förklara hur maten produceras?

Jordbruksverket har av regeringen fått i uppdrag att förbereda för ett införande av skolfruktstöd från läsåret 2025/2026 samtidigt som vi ska göra en översyn av skolmjölkstödet. Är tidsbegränsade kampanjer en lösning? Vilka barn/elever är viktigast att nå? Vilka produkter ska vara stödberättigade? Hur kan vi förenkla administrationen?

Mer information om Kostdagarna på Kost & Närings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länken öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad