Landsbygdsnätverket

EU-kommissionen vill ha ökad digitalisering av landsbygden

Europas lantbruk och landsbygd behöver ökad digitalisering och det ska in i strategierna för den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken efter 2020. Det var budskapet då EU-kommissionen ihop med EIP-Agri Service Point bjöd in till en konferens i Antwerpen den 12 – 13 december 2019.

Från svensk sida deltog Viktoria Dagobert Spong,Tillväxtverket, Magnus Börjesson, Agroöst och Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverkets kansli.

Konferensen syftade till att uppmuntra till framtagandet av ”Multilevel strategies”, det vill säga strategier för digitalisering inom jordbruk och landsbygd på europeisk, nationell och regional nivå. Enligt förslaget till strategiska planer för CAP efter 2020 så bör dessa planer innehålla "en beskrivning av strategin för utveckling av digital teknik inom jordbruket och landsbygden, och om användningen av denna teknik för att förbättra effektiviteten i de strategiska insatserna från den gemensamma jordbrukspolitiken".

Europeiska exempel på digitalisering

Vid konferensen presenterades en lång rad exempel på projekt och andra arbeten med digitalisering på landsbygden, exempelvis om en väl genomarbetad strategi från regionen Andalusien i Spanien och en ”Digital Roadmap” som ska lanseras i Frankrike. Ett intressant exempel på internationellt samarbetet om digitalisering inom jordbruket är ICT Agri Länk till annan webbplats. , som har danska Lantbruksstyrelsen som huvudman. Målet är att stärka den europeiska forskningen inom olika områden för precisionsodling och utveckla en gemensam europeisk forskningsagenda för ICT och robotik inom jordbruket. I nätverket deltar 19 myndigheter/ organisationer/institut från 15 länder, dock ännu inte Sverige.

Läs mer om konferensen på ENRD:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades