Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Gotland Grönt centrum


  Här kan du läsa mer om Gotland Grönt centrum som är ett av Sveriges gröna kluster.
 • Dalarnas kompetenscenter för livsmedelskedjan


  Här kan du läsa mer om Dalarnas kompetenscenter för livsmedelskedjan som är ett av Sveriges gröna kluster.
 • Agroväst


  Här kan du läsa mer om Agroväst som är ett av Sveriges gröna kluster.
 • Agro Örebro


  Här kan du läsa mer om Agro Örebro som är ett av Sveriges gröna kluster.
 • Agro Västmanland


  Här kan du läsa mer om Agro Västmanland som är ett av Sveriges gröna kluster.
 • Agro Sörmland


  Här kan du läsa mer om Agro Sörmland som är ett av Sveriges gröna kluster.