Landsbygdsnätverket
Björn Erik Pettersson och Ola Pettersson. Foto: Martha Vestin.

Björn Erik Pettersson och Ola Pettersson. Foto: Martha Vestin.

Innovation kan lösa problem med fuktig skörd

Dagg och fukt är ett bekymmer som begränsar lantbrukarnas möjligheter till tröskning, kostar pengar och tar tid. Men om projektet Daggstopp lyckas så kan en lösning vara på gång.

Martha Vestin. Foto: Privat.

Martha Vestin. Foto: Privat.

Under våren kommer en skördetröska utrustas med en mycket speciell anordning på RISE:s (Research Institutes of Sweden) verkstad i Uppsala. Det handlar om att möjliggöra tröskning även när grödorna är fuktiga, en funktion som skulle kunna innebära stora vinster inom lantbruket.

Projektet och utvecklingen av den nya tekniken är ännu i sin linda, men om allt går planenligt kommer anordningen testas i fältförsök till sommaren. Ambitionen är att ha en produkt ute på marknaden inom några år, berättar Martha Vestin, assisterande projektledare i Daggstopp.

Påverkar säsongen

– Den främsta vinsten ligger i att man skulle kunna effektivisera skördeperioden och minimera risken för att man inte alls får in skörden eller delar av den. Fler trösktimmar per dag innebär också att skörden kan avslutas tidigare på säsongen vilket är särskilt bra när det är en regnig höst.

Daggstopp har fått innovationsstöd genom landsbygdsprogrammet med drygt 6 miljoner kronor. Pengarna ska fram till 2021 användas till att utveckla en prototyp färdig för tillverkning i större skala.

Projektet är omgärdat av mycket sekretess, men Martha Vestin berättar att grunden för innovationen är att använda varmluft för att torka grödorna innan de tas in i skördetröskan.

– Det handlar om att tillsätta extern värme alternativt använda överskottsvärme från motorn och växla upp den med en värmeväxlare för att sedan blåsa varmluft på skördegodset. Tanken är att vi ska utveckla en tillsats som kan monteras på en vanliga skördetröska, berättar hon.

Experter och forskare

Arbetsgruppen som leder projektet består av experter och forskare från branschen, KTH och Lantmännen. Ola Pettersson från RISE är projektledare.

Det var Martha Vestins man Gustaf Wibom – uppfinnare och före detta lantbrukare – som först kläckte idén till den fukttåliga tröskan. Han avled våren 2017.

– Jag vet att han hade varit både glad och stolt om han såg hur långt vi nu faktiskt har kommit, säger Martha Vestin.

Text: Jakob Hydén

Publicerades