Landsbygdsnätverket

Fiskeforum2024

Fiskeforum är en nationell konferens om fisk- och fiskefrågor. Den 6–7 mars 2024 kommer ett nytt forum att arrangeras på anrika Hotell Hasselbacken i Stockholm.

Logotyp för Fiskeforum2024.

I närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf

Under 2022 års konferens ställde vi oss frågan om dagens fiske är hållbart, men pratade även om vad som krävs för att vi i framtiden ska ha såväl bärkraftiga akvatiska ekosystem som konkurrenskraftiga fiskenäringar och möjligheter till ett bra fritidsfiske.

Förvaltningen av våra fiskbestånd och fiskets hållbarhet är mer aktuella frågor än någonsin. Även Fiskeforum2024 kommer därför att handla om ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart fiske. Under dagarna kommer vi bland annat prata om utvecklingen sedan 2022, men också djupdyka i nya intressanta och aktuella frågeställningar.

Fiskeforum för samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar bland annat yrkes- och fritidsfiskare, fisketurismentreprenörer, produkt- och destinationsutvecklare, fiskerättsägare, myndigheter, finansiärer och representanter för vetenskaplig rådgivning.

Passa på att ta del av intressanta föredrag och delta i aktuella och viktiga diskussioner om hållbart fiske!

Information


Tid:
6 mars kl. 09.00 – 7 mars kl. 16.30

OBS: Anmälan är stängd

Plats: Hotell Hasselbacken i Stockholm, Hazeliussalen

Frågor: fiskeforum2024@jordbruksverket.se

Program

Programmet uppdateras löpande och förändringar görs vid behov.

Onsdag 6 mars

Tid

Program

09.00

Registrering.

09.30

Moderatorn Anders Esselin hälsar välkomna.

09.35

Inledningsanförande av generaldirektörerna för Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

09.55

Hälsning från Landsbygdsministern.

10.05

Panelsamtal med arrangörerna.

10.20

Fika och mingel.


Hänt sedan sist

10.50

Vad har hänt med nedanstående frågor sedan Fiskeforum2022?

  • Sill och strömming i Östersjön
  • Miljöanpassning av vattenkraften

11.30

Lunch på Hasselbacken.

12.45

Återsamling i Hazeliussalen.

13.00

Vad har hänt med nedanstående frågor sedan Fiskeforum2022?

  • Hållbar förvaltning av säl och skarv
  • Förvaltning och fiske av östersjölax

13.40

Frågestund med föredragshållarna.


Information från myndigheterna

14.00

Framtidens fiske och vattenbruk

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten sammanfattar det hittillsvarande arbetet med strategin för hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk.

14.30

Aktuella regeringsuppdrag och EU-processer

Redovisning av aktuella regeringsuppdrag och EU-processer som påverkar förutsättningarna för svenskt yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism.

15.00

Fika och mingel.


Information från fiskets organisationer

15.30

Röster från yrkesfiskets organisationer

Yrkesfiskets producent- och intresseorganisationer berättar om sina verksamheter och reflekterar över vilka möjligheter och utmaningar de står inför.

16.10

Röster från fritidsfiskets organisationer
Fritidsfiskets och fisketurismens intresseorganisationer berättar om sina verksamheter och reflekterar över vilka möjligheter och utmaningar de står inför.

16.50

Panelsamtal med fiskets organisationer.

17.20

Anförande av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf.

17.30

Tack för i dag.

19.30

Middag i Hazeliussalen.


Torsdag 7 mars

Tid

Program

09.00

Den blåfenade tonfiskens återkomst

Havs- och vattenmyndigheten berättar om förvaltningen av atlantisk blåfenad tonfisk. Institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU redovisar spännande resultat från forskningsprojektet om tonfiskens återkomst.

10.20

Fika och mingel.


Tematiska diskussioner

De tematiska diskussionerna syftar till att belysa aktuella och viktiga frågor för svenskt fiske. Under dagen ges möjlighet att ställa frågor till forskare, förvaltare, yrkesverksamma och andra sakkunniga.

10.50

A) Hur kan konsumtionen av svenskfångad fisk och skaldjur öka? (Hazeliussalen)
Svensk sjömatskonsumtion består idag huvudsakligen av importerade produkter, framförallt odlad lax från Norge. Vad kan göras för att vända trenden, så att svenskt fiske i högre grad kan bidra till såväl svensk livsmedelsförsörjning som företags- och landsbygdsutveckling?


B) Hur mår bestånden av abborre, gädda och gös i Östersjön? (Tiarasalen)
Östersjöns bestånd av kustnära rovfiskar har förändrats under de senaste årtiondena. Gäddan har till exempel gått tillbaka kraftigt längs stora delar av ostkusten. Man pratar även om en spigginvasion. Vad beror förändringen på, hur påverkar den de kustnära ekosystemen, och vad går det att göra åt saken?

12.20

Lunch på Hasselbacken.

13.30

Politikerpanel
Riksdagsledamöter från miljö- och jordbruksutskottet svarar på frågor som har uppkommit under förmiddagen samt frågor kopplade till eftermiddagens diskussioner.

14.40

Tematiska diskussioner


C) Hur förvaltas våra fiskbestånd egentligen? (Hazeliussalen)
Efter Fiskeforum2022 kliade sig många i huvudet och undrade hur fiskförvaltningen egentligen går till. Hur tas de vetenskapliga råden fram? Hur förhandlas fiskekvoterna inom EU? Vad har Sverige för möjlighet att påverka den gemensamma fiskeripolitiken? Och vad innebär den relativa stabiliteten?

D) Hur ser det svenska fjällfiskets framtid ut? (Tiarasalen)
Högsta domstolen har slagit fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom byns område. En kommitté har därför fått i uppdrag att bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark som domen ska utgöra prejudikat. Hur påverkar detta förutsättningarna för fjällfisket och hur kan vi undvika framtida intressekonflikter?

16.10

Fika och mingel.

16.30

Konferensen avslutas.


Fiskeforum2024 arrangeras av Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Mörrums Kronolaxfiske, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel, Sveriges fiskevattenägareförbund, Sveriges Fiskares PO, Swedish Pelagic Federation PO, Länsstyrelserna och Sveriges fisketurismföretagare i samverkan med Landsbygdsnätverket.

Logotyper för arrangörerna av konferensen.

Publicerades