Landsbygdsnätverket
Kollage av bilder från jordbruk och landsbygd

Hållbara gröna näringar

Analysgruppen Hållbara gröna näringar jobbar inom tre temaområden: Hållbart företagande, Attraktiva näringar samt Nyföretagande och ägarskiften.

De gröna näringarna har en viktig roll för omställningen till ett hållbart samhälle. En hållbar livsmedelsproduktion med lönsamma företag har avgörande betydelse för landets försörjningsförmåga och krisberedskap.

Det svenska odlingslandskapet levererar dessutom fler värden än den mat som produceras, bland annat biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Avvägningar kan ibland behöva göras mellan mål för lönsamhet/ konkurrenskraft och mål för miljö/klimat. Näringarnas attraktionskraft och kompetensförsörjning är andra framtidsfrågor.

Nyheter och artiklar

Analysgruppen Hållbara gröna näringar

Analysgruppen för hållbara gröna näringar ska identifiera och avgränsa behov och utmaningar inom följande temaområden:

Läs mer om tidigare arbete inom området hållbara gröna näringar

Ta del av rapporten Hållbara gröna näringar, 2021-2022

Under 2021 och 2022 samlades medlemmar engagerade i nätverkets arbete med gröna näringar i paraplygruppen Hållbara gröna näringar. Resultatet av dessa två år är bland annat ett värdefullt erfarenhetsutbyte och en stärkt samverkan där olika perspektiv har mötts och gemensamma aktiviteter har genomförts.

Läs intervjun med Christina Milén Jacobsson som tillsammans med övriga ordförande i Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupper verkat för samordning i paraplygruppen Hållbara gröna näringar.

Läs mer i rapporten Hållbara gröna näringar, 2021-2022 (öppnas som pdf i nytt fönster). Pdf, 511.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakta Anna Hedberg, samordnare, Landsbygdsnätverkets kansli, om du har frågor om Hållbara gröna näringar.

Anna.Hedberg@jordbruksverket.se
Tel. 036-15 89 49

Bildmontaget i sidans topp är gjord med foton från: Scandinav bildbyrå, Vreta utbildningscentrum och Mickan Thor.