Landsbygdsnätverket
Deltagare på studiebesöket står i kanten av ett odlingsfält.

Bilden är från studiebesöket på Krokstorps gård den 22 maj. / Photo from the study visit att Krokstorps gård, May 22.

Konferens: Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Miljö, klimat och djurvälfärd i den gemensamma jordbrukspolitiken stod i fokus i Malmö den 23-24 maj 2023. Experter från Europas myndigheter, intresseorganisationer och forskning med flera var samlade med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU:s råd.


Mötet i Malmö arrangerades i samverkan mellan Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Landsbygdsnätverket, där delar av arbetsgruppen Klimat och Miljö var med och planerade konferensen och dess innehåll.

I konferensen ingick både studiebesök, seminarer och workshops.

– Mötet blev mycket uppskattat då det fanns gott om tid för deltagarna att utbyta erfarenheter från processen med att ta fram de strategiska planerna och den första tiden med nya ersättningar. Förberedelsearbetet startade för mer än ett år sedan. Vi från arbetsgruppen är mycket nöjda med konferensen och vi hoppas att den bidragit till nya kunskaper och kontaktnät hos deltagarna, säger Landsbygdsnätverkets samordnare Emma Svensson som ansvarade för att koordinera mötet i samverkan med regeringskansliet.

Mer information

Kort summering av konferensen, på engelska, av Emma Svensson.

Nyhetsartikel om konferensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., på webbplatsen för Sveriges ordförandeskap inom EU:s råd.

Landsbygdsnätverkets bildreportage: Nätverkande i fokus på lyckat EU-möte i Malmö.

Dokument

Conference on successful environmental practice within the framework of the EU’s Common Agricultural Policy (CAP)

The environment, climate and animal welfare as part of the Common Agricultural Policy (CAP): this was the theme for discussion when experts from European government agencies, stakeholder organisations and academia gathered in Malmö on 23–24 May.

More information


Short summary of the conference by Emma Svensson.

News article from the conference Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., on the website for the Swedish Precidency of the Council of the European Union.

Photo Reportage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. on the Swedish Rural Network website (Swedish text).

Documents

Publicerades