Landsbygdsnätverket
En översikt av Borgeby fältdagar med tält, människor och flaggor

Foto HIR Skåne

Borgeby Fältdagar 2023

Onsdag 28 juni - torsdag 29 juni. I år är temat energi och ekonomi. Träffa Landsbygdsnätverkets innovationssupport och prata om innovationsstödet EIP-Agri. Vi finns i Jordbruksverkets monter!

Missa inte våra seminarie

Energieffektivisering behövs mer än någonsin på många områden inom jordbruk och trädgård. Världshändelser påverkar energipriser och den allvarliga klimatfrågan kräver rejäla insatser.

Landsbygdsnätverket bjuder in till seminarie varje dag. Klockan 14.00 på onsdag den 28:e och klockan 12.00 på torsdag den 29:e.

Här får du förslag och inspiration gällande var det behövs innovativa lösningar. Du får också information om hur du kan få 100 procent i ersättning för dina och andras kostnader när ni tillsammans utvecklar en idé som ger såväl klimatnytta som stärkt lönsamhet.

Vill du diskutera din projektidé, få tips om samarbetspartners och få hjälp med ansökan? Kontakta innovationssupporten som under mässan finns i Jordbruksverkets monter!

Publicerades