Landsbygdsnätverket
Cora Karlsson. Foto: RJ Foto

Cora Karlsson driver "Renodlat". Foto: RJ Foto

Hon startade odlingsrevolution i Gällivare

Gällivare har ingen aktiv lantbrukare och en mycket begränsad matproduktion, men genom projektet Renodlat har Cora Karlsson inspirerat till egenodling och självhushållning på en rad platser i kommunen. Själv förser hon numera restauranger i Norrbotten med grönsaker – året runt.

Nominerad i kategorin Nya affärsmöjligheter på landsbygder

Det var under sin utbildning i miljö- och kvalitetsledning som Cora Karlssons engagemang för klimat och miljö väcktes. Innan dess hade hon ”knappt ens sopsorterat”, som hon uttrycker det.

– Det började med en liten inblick, växte till ett stort intresse och landade i en djup insikt om att vi människor behöver förändra vårt sätt att leva för att vår planet ska ha en chans att försörja oss människor framöver. Vi verkar ha kommit för långt bort från moder jord för att förstå att vi är helt beroende av vad den ger oss, säger Cora Karlsson.

Hon sa upp sig från sitt jobb och efter en tids funderingar kom hon fram till vad hon ville göra – få fler att producera sin egen mat och själva få kunskap och insikter om matproduktion och miljöpåverkan.

Tiotal mataktiviteter

Projektet Renodlat pågick mellan 2017 och 2019 och har bestått av ett tiotal olika aktiviteter som alla på något vis är kopplat till mat. Allt ifrån kollektiv potatisodling och andelshönserier till kommunal strategi för lokal livsmedelsproduktion.

– Förändring tror jag inte man får genom att predika vad som är rätt och fel, förändring får man när människor börjar bry sig. Därför ville jag göra synliga och sinnliga saker och utgå från de lokala förutsättningarna och människors vardag. Över 100 personer har på ett eller annat sätt varit delaktiga i aktiviteterna vilket är fantastiskt här i vårt samhälle där gruvorna och industrin är så dominanta, säger Cora Karlsson.

Blev yrkesmässig odlare

Många av odlingsaktiviteterna har fortsatt att leva även efter projektets avslut 2019, vilket också var en viktig ambition när allt startade. Och för Cora Karlsson själv blev det starten på livet som yrkesmässig odlare. Det arktiska växthuset är en fryscontainer där hon idag odlar mikrogrönsaker året om till restauranger i Norrbotten. Med den vill hon inspirera fler att bli producenter och tänka utanför den berömda boxen.

– Jag hade totalt fokus på att genomföra aktiviteter som skulle vara positiva för miljö och klimat. Det var häftigt och rörande att i efterhand upptäcka att jag tillsammans med andra människor faktiskt förändrat samhället och inte bara odlat grönt, utan även odlat gemenskaper och mötesplatser vilket vi verkligen är i stort behov av idag.

Fakta: Renodlat

Projektägare: Cora Karlsson AB
Kontaktperson: Cora Karlsson
Tidsperiod: April 2017-mars 2019
Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsprogrammet

Publicerades