Landsbygdsnätverket

Landsbygdsriksdagen 24-26 maj

Den 24-26 maj arrangerar riksorganisationen Hela Sverige ska leva evenemanget Landsbygdsriksdagen, den här gången i Sörmland. Landsbygdsriksdagen är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för lokal utveckling och landsbygdsfrågor. Här samlar Hela Sverige ska leva landsbygdsutvecklare, politiker, tjänstepersoner och internationella gäster för att under tre dagar lyfta landsbygdsfrågor och sätta landsbygdsutveckling högt på den politiska agendan.

Vi syns på Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsnätverket medverkar på Landsbygdsriksdagen den 24-26 maj. Representanter för nätverket kommer att finnas på plats. Vi erbjuder tre seminarier som en del av programmet under lördagen. Seminarierna presenteras nedan. Du väljer vilket seminarium du vill delta i, i samband med attt du anmäler dig till Landsbygdsriksdagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vår medverkan, monter med mera, kommer inom kort.

Våra tre seminarier på Landsbygdsriksdagen

Lördag 25 maj, kl. 13.00-14.00

Lokal Bågskytte

KATEGORI: LEADER, EU, LANDSBYGDSUTVECKLING

Leader stöttar lokala projekt för utveckling av sin bygd, och det har vi gjort i Sverige sedan 1996 när de första områdena bildades. Leader visar goda resultat i en mängd olika utvecklingsprojekt över hela landet men det är inte bara i själva projekten som värde skapas – leader bidrar till mer! Leader är den metod som tar EU-stöd ut till medborgarnas köksbord, och skapar ringar på vattnet av utveckling. Alla dessa mervärden belyser och berättar vi om i detta seminarium.

Arrangör: Lokal Utveckling Sverige och Landsbygdsnätverket.

Medverkande:
Mer information kommer.

Moderator:
Christer Yrjas, verksamhetsledare Lokal Utveckling Sverige.

Lördag 25 maj, kl. 14.30-15.30

Lokal Bågskytte

KATEGORI: JORDBRUK, OMSTÄLLNING, LIVSMEDELSSTRATEGI, MILJÖKVALITETSMÅL, EKOSYSTEMTJÄNSTER, ÄGARSKIFTE

Grön omställning förknippas ofta med en övergång till fossilfria energikällor men då jordbruket har en avgörande roll för förvaltningen av landskapet och dess ekosystemtjänster behöver även exempelvis biologisk mångfald och markvård ingå i omställningen. Livsmedelsstrategin säger att produktionen av livsmedel ska öka, samtidigt som relevanta miljömål nås och vi får en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Vilka målkonflikter kan behöva hanteras? Vilket ansvar för grön omställning lägger vi på kommande generationer? Som bakgrund till samtalet presenteras Lantbrukarnas riksförbunds rapport från 2023 om kostnader för jordbrukets gröna omställning.

Arrangör: Landsbygdsnätverkets analysgrupp Hållbara gröna näringar.

Medverkande:

  • Sofia Björnsson, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.
  • Katarina Wolf, ordförande för LRF Ungdomen.
  • Jenny Jewert, jordbruksexpert, WWF.
  • Pim Bendt, enhetschef odlingslandskap och gruvor, Naturskyddsföreningen.

Moderator: Julia Löf, samordnare, Landsbygdsnätverket.

Lördag 25 maj, kl.15.45-16.45

Lokal Bågskytte

KATEGORI: LIVSMEDEL, SJÖMAT, BEREDSKAP, FISKE, VATTENBRUK

På vilket sätt kan sjömaten bidra till Sveriges livsmedelsberedskap och det civila försvaret? Vilka utmaningar och möjligheter har fisket, vattenbruket och beredningsindustrin för att kunna leverera sund mat till Sveriges befolkning i kristider?

Idag produceras årligen nära 15 000 ton sjömat inom vattenbruket och det landas mer än 100 000 ton från våra yrkesfiskare, vid kuster samt i hav och sjöar. Varför hör vi sällan om dessa produkter i våra beredskapsplaner? Sverige har god förmåga att utöka landningskapacitet i hamnarna och produktionen är stor. Sjömaten är näringsrik, lätt att variera och går att förvara under längre tid – både levande och förädlad. Under seminariet diskuterar vi vilken roll sjömaten kan spela för vår livsmedelsberedskap och vad som behövs för att den ska ta större plats i beredskapsplaneringen.

Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Hållbara blå näringar.

Medverkande, bl.a.:

  • Lina Waara, utredare, Jordbruksverket.
  • Teija Aho, yrkesfiskare och fiskeexpert, Sveriges Fiskares Producentorganisation.
  • Daniel Brännström, entreprenör och affärsutvecklare, De Recirkulerande Vattenbrukarna.

Moderator: Carl Dahlberg, projektledare Landsbygdsnätverket.

Programmet i vår monter

Välkommen till vår monter. Vi berättar mer om vad som är på gång i nätverket och hos våra medlemmar. Kanske vill du veta något mer om våra seminarier (se ovan)? Eller är du nyfiken på "Goda nyheter för alla" - kampanjen som rullat ut i sociala medier och som fått vid spridning vid flera tillfällen, rentav blivit viral.

Lördag 25 maj
09.50–10.20 Hållbara gröna näringar.
12.00–13.00 Lunch & Goda nyheter.
14.00–14.30 Hållbara blå näringar.
18.00–18.30 Mingel innan banketten.

Söndag 26 maj
09.40–10.10 Landsbygdsutveckling och Leader.

Mer information om Landsbygdsriksdagen 2024

All information om evenemanget som helhet finns på
>> Landsbygdsriksdagens webbplats Länk till annan webbplats. (länken öppnas i nytt fönster.)