Landsbygdsnätverket
Två bilder. Panelsamtal på scenen. Projektpresentation.

Klas Frizon, Dan Ericsson och Felicia Edholm i ett panelsamtal. Bilden till höger visar Petra Åhl som presenterar projektet "Medskapandebyrån".

Nationell Leaderträff 2023

Den nationella Leaderträffen 2023 hade temat ”Smartare tillsammans". Träffen ägre rum på Hotell Lappland i Lycksele 3-4 oktober och genomfördess tillsammans med Leader Lappland 2020.


Den 2 oktober hade LUS medlemsmöte i anslutning till träffen.

Många personer som står utomhus och lyssnar på en man.

Besök på Skogs- och samemuseet.

Två personer som pratar vid ett ståbord.

Mingel i pausen.

Presentationer

Vill du ta del av någon av föreläsarnas presentationer? Kontakta ulrika.holmgren@jordbruksverket.se

Information om träffen

Plats: Hotell Lappland i Lycksele.

Start: 3 oktober klockan 10.00.

Slut: 4 oktober klockan 12 (därefter lunch)

Deltagaravgift: 750 kronor exklusive moms.

Program

Klicka på datumen nedan för att se programmet.

10.00 Hej och välkomna!

Alexander Löfgren

10.30 Hur samarbetar vi smartare i komplexa uppdrag?
Alexander Löfgren, forskare och författare

Att arbeta i en verksamhet innebär att ständigt navigera i komplexitet. Det som ofta gör skillnad är om vi lyckas skapa samarbetsformer där vi som individer kommer till vår rätt och som ger oss de resultat vi vill ha. Detta föredrag ger dig konkreta minnesregler för att göra din samarbetsvardag smartare.

 

11.30 Jordbruksverket informerar.

12.00 Lunch
Passa på att prata med Mikrofonden, Leaders Ungdomscoacher, Företagarna, Coompanion, Vi Unga, Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg och arbetsgruppen för Hållbara blå näringar.

13.00 Promenad och prat

13.45 Parallella seminarier:

 • I fokus: Platsutveckling
  Catarina Nordin Thorpe
  Med metoden Förädlingsmackapären kan bygder skapa en Lokal utvecklingsplan, bland annat genom ett arbetssätt där by, kommun och region gemensamt skapar samsyn om en plats utveckling.

 • I fokus: Klumpsummor
  Jennifer Jansson, Jordbruksverket, Sanna Olsson, Leader Bohuslän och Lovisa Johansson Hollsten, Leader Västra Skaraborg
  Tillämpning, erfarenheter och tips.

 • I fokus: Kommunikation
  Håkan Stenlund, Swedish Lapland
  Swedish Lapland välkomnar världens besökare att dela den arktiska livsstilen. Seminariet handlar om destinationens vägval gällande innehåll, arbetsmodell och kanaler.
 • I fokus: LAG:s viktiga roll
  Marie Simonsson, Leader 3sam, Lovisa Westling, Leader Lappland och Ebba Engström, Jordbruksverket
  LAG har ett stort ansvar och är en viktig princip i lea-dermetoden. I workshopen pratar vi arbetsgivaransvar, förankring, spridning och projektprioriteringar utifrån olika perspektiv.

 • I fokus: Omställning genom lokalt ledd utveckling
  Emma Mattila, Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling
  Upplandsbygd har sedan 2018 utvecklat en metod för att öka hållbarheten i beviljade projekt. Nu har de sammanställt sina erfarenheter i en metodhandbok med namnet "Upplandsbygds hållbarhetsresa".
 • Leader for dummies
  Carolin Wittrin, Astrid Lindgrens hembygd och Christer Yrjas LUS
  Seminariet tar oss från obegriplig franska till enkel och konkret kunskap om vad Leader egentligen är för något.

14.30 Fika
Passa på att prata med Mikrofonden, Leaders Ungdomscoacher, Företagarna, Coompanion, Vi Unga, Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg och arbetsgruppen för Hållbara blå näringar.

15.00 Utvärdering Leader i Landsbygdsprogrammet 2014-2022
Julia Karlberg, WSP
Jordbruksverket har gett WSP i uppdrag att utvärdera genomförandet av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Syftet är bland annat att bedöma måluppfyllelse, resultat och effekter samt de mervärden som väntas uppstå när LEADER-metoden tillämpas.

16.00 Avslut

17.30 Besök på Skogs- och samemuseet.

19.00 Middag i kåta utomhus. Klä dig varmt!

8.30 Parallella seminarier och workshops

 • I fokus: Utvärdering
  Katarina Carthew, Jordbruksverket
  Workshopen går igenom syfte, utvärderingsfrågor och utvärderingsmetoder. Du som deltar får möjlighet att utforma en utvärdering av din Leaderstrategi. Förbered dig gärna genom att välja ett område i strategin som du kan använda i övningen.

 • I fokus: Kommunikation
  Håkan Stenlund, Swedish Lapland
  Swedish Lapland välkomnar världens besökare att dela den arktiska livsstilen. Seminariet handlar om destinationens vägval gällande innehåll, arbetsmodell och kanaler.

 • I fokus: Leader och livsmedelsstrategin 2.0
  Kerstin Sipola, Kreativ mat i Tornedalen, Josefine Majewski, Tillväxtverket samt Anna Wikström, Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet
  Just nu pågår arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategin. Redan i tidigare programperioder har Leader genomfört projekt i linje med strategin. Hur kan det arbetet utvecklas? Och hur kan Leader, Länsstyrelser och regioner samverka ännu bättre för att nå målen?

 • Mingla med Jordbruksverket
  Sanja Ivancevic, Annelie Ström, Anna Helmers, Andreas Eiderhed och Ebba Engström
  På plats finns anställda på Jordbruksverket som du kan prata med om exempelvis handläggning, rapportering och budget.
 • I fokus: Klumpsummor
  Jennifer Jansson, Jordbruksverket, Sanna Olsson, Leader Bohuslän och Lovisa Johansson Hollsten, Leader Västra Skaraborg
  Tillämpning, erfarenheter och tips.
 • I fokus: Metodstöd för livskraftiga landsbygder
  Carin Persson och Evelina Selander, Tillväxtverket
  Leader är en viktig kraft för att stärka landsbygdsperspektiven hos kommuner och regioner. Hur kan vi arbeta mer tillsammans för att putsa de geografiska glasögonen hos offentliga aktörer? På seminariet får du inspiration och koll på konkreta verktyg.

9.25 Rapport från verkligheten
Projekt: Multiarena för pälsdjur
Laila Lundgren Sundström
Hund-, rid- och kaninklubben skapade tillsammans en arena för barn och unga. Anläggningen är anpassad för personer med funktionsnedsättning och har såväl teorisal som kök och matsal.

Projekt: Flottarleden
Eva Lundström
En upplevelsebana för barn och unga. Leden ger besökaren förståelse för betydelsen av kulturarv och är utformad så att olika sinnen kan användas.

10.00 Fika
Passa på att prata med Mikrofonden, Leaders Ungdomscoacher, Företagarna, Coompanion, Vi Unga, Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg och arbetsgruppen för Hållbara blå näringar.

10.30 Rapport från verkligheten
Projekt: Medskapandebyrån
Petra Åhl och Cora Karlsson
I Gällivare ville man utveckla attraktiva platser som kan bidra till att människor vill bo kvar, flytta till eller besöka orten. Och här har man verkligen gjort det smartare tillsammans!

11.00 Leader och landsbygdspolitiken - så blir vi smartare tillsammans
Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsministern, Felicia Edholm, Leader Höga kusten och Klas Fritzon, Hela Sverige ska leva.
Ett samtal om Leader, landsbygder och EU:s landsbygdspakt. Vad behövs just nu? Och vilka blir är landsbygdernas trumfkort i framtiden?

Dan Ericsson

Dan Ericsson

Foto: Johannes Frandsen/ Regeringskansliet

Felicia Edholm

Felicia Edholm

Klas Fritzson

Klas Fritzson

Foto: David Wreland/ Wreland Media

12.00 Avslut och lunch