Landsbygdsnätverket

Program

Onsdag 23 oktober

9.30 Fika och mingel med nationella organisationer

10.00 Hej och välkomna!

10.25 Låt platsen ta plats!
Vad händer på en plats när man kombinerar kulturarv, samhällsengagemang och besöksnäring? Med grunden i Astrid Lindgrens författarskap har Astrid Lindgrens Värld och Filmbyn skapat attraktiva besöksmål på sina respektive orter. Vad kan andra lära av deras exempel? Och vad säger forskningen om faktorerna bakom framgången?

 • Jocke Johansson, vd, Astrid Lindgrens Värld
 • Anna Mellergård, initiativtagare och medgrundare till Filmbyn Småland
 • Johanna Stejdahl, tidigare verksamhetsledare på Emilkraften och Astrid Lindgrens Hembygd
 • Josefina Syssner, professor i kulturgeografi, Linköpings Universitet
Jocke Johansson

Jocke Johansson.

Anna Mellergård

Anna Mellergård. Foto: Erik Almgren.

Johanna Stejdahl.

Johanna Stejdahl.

Josefina Syssner

Josefina Syssner. Foto: Christian Ekstrand

12.00 Lunch

13.30 Parallella seminarier och workshops

 • Småländskt ledarskap
  Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet.
  Småland har levererat många på framgångsrika ledare genom åren. Finns det några faktorer som gör att just det småländska ledarskapet sticker ut? Och vad kan ledare från hela landet lära sig av det?

  Passar till exempel dig som är verksamhetsledare.

 • Workshop: Leader som arbetsgivare
  Arbetsgivarfrågor är ständigt aktuella på Leaderkontoren. Vad har ordföranden för ansvar, och hur hanterar jag medarbetare som jobbar lite för mycket?

  Passar till exempel dig som är ordförande.

 • Berättande i Astrid Lindgrens fotspår
  Carolina Klintefelt, författare och kommunikatör Litteraturnod Vimmerby
  Berättelserna om Pippi och Emil har trollbundit generationer. Vad kan vi lära oss av Astrid Lindgrens sätt att berätta? Och vilka knep går att kopiera till din egen berättelse?

  Passar till exempel dig som jobbar med kommunikation.

 • Workshop: Dela med dig av goda idéer kring handläggning!
  Handläggare från Jordbruksverket och leaderkontoren samtalar om goda idéer och lösningar.

  Passar till exempel dig som jobbar med handläggning.

 • Workshop: Hur kan Leader vara med och lyfta hela landet under Landsbygdsveckan 2025?
  Landsbygdsveckan, som arrangerades första gången 2023, gör comeback 2025. Veckan sätter fokus på landsbygdsfrågorna och arrangeras av Landsbygdsnätverket, SLU och Tillväxtverket. Här finns möjlighet för Leader att lyfta idéer och tankar kring aktiviteter. Under workshopen får du inspiration från Leader-områden som deltog 2023 och lyfta idéer om hur vi tillsammans kan utveckla Landsbygdsveckan.

  Passar till exempel dig som är verksam i LAG eller arbetar med landsbygdsutveckling.

14.30 Fika och mingel med nationella organisationer

15.00 Workshop: Tyck till om översynen av landsbygdspolitiken
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet leder en workshop där man vill ha Leadersveriges inspel på det pågående arbetet.

15.50 Framtiden för Leader
Ett samtal om Leaders förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

 • Medverkande från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
 • Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
 • Lovisa Westling, vice ordförande, Lokal Utveckling Sverige
Christina Nordin.

Christina Nordin. Foto: Anna Hållams.

Lovisa Westling.

Lovisa Westling.

16.30 Avslut

17.45 Mingel

19.30 Middag

Torsdag 24 oktober

8.30 Parallella seminarier och workshops

 • Hur blir vi ännu bättre på klumpsummor?
  Handläggande enheter på Jordbruksverket
  Jordbruksverket svarar på frågor och ger konkreta exempel.

 • Tips från Ungdomscoacherna: Så når ni unga!
  Julia Källestedt, Lova Schierman, Maria Wångsell och Malva Lindblom Ådahl från Leaders Ungdomscoacher.
  Leaders ungdomscoacher berättar om sina knep för att för att nå unga. Vad funkar och vilka fallgropar ska man undvika? Hur skapar vi möjligheter för dialog och hur kan ni ta ungas idéer vidare i ditt område?

 • TNC for dummies - så får vi till transnationella projekt
  Åsa Westström, verksamhetsledare, Leader Linné Småland
  Anna Helmers, Jordbruksverket
  Vad är transnationella projekt och hur gör man? Passet reder ut hur ni kommer igång och varför det är värt att lägga tid på.

 • Workshop: Leader och utvärdering
  Jordbruksverkets utvärderingssekretariat
  Hur utformar man en utvärdering som ger användbara resultat? I workshopen får du genom goda exempel, övningar och diskussion konkreta verktyg inför kommande utvärderingar av er lokala utvecklingsstrategi.

9.25 Livet som pågår här - rättvis klimatomställning i landsbygder
Personer som bor på mindre orter utmålas ofta som motståndare till klimatomställningen, men vad tycker de egentligen? Och vilka hinder behöver undanröjas för att kunna ställa om? Den nyutkomna boken "Livet som pågår här" bygger på 200 intervjuer med människor i landsbygdskommuner om deras inställning till omställning.

 • Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena idé
 • Marika Palmér Rivera, utredare inom rättvis klimatomställning, LO
Lisa Pelling

Lisa Pelling. Foto: Arena Idé

Marika Palmér Rivera

Marika Palmér Rivera. Foto: Arena Idé

10.00 Fika och mingel med nationella organisationer

10.30 Projektexempel

10.55 Låt unga ta plats!
Vad växer fram när vi låter unga och deras idéer ta plats? Och hur kan arbete med barn och unga bidra till hela bygdens utveckling? Det som senare blev Sveriges största musikfestival, Hultsfredsfestivalen, startade på 80-talet av ett gäng ungdomar med en idé. Hur kan Leader utvecklas av att jobba direkt mot unga? Och hur kan vi minska gapet mellan vuxna och ungdomar och arbeta tillsammans över generationerna? 

 • Putte Svensson Sahlin, en av grundarna till Hultsfredsfestivalen.
 • Leaders ungdomscoacher:
  • Malva Lindblom Ådahl, Leader Nedre Dalälven
  • Julia Källestedt, Leader Södra Bohuslän
  • Lova Schierman, Leader Stockholmsbygd
  • Maria Wångsell, Lokalt ledd utveckling Halland
Putte Svensson Sahlin.

Putte Svensson Sahlin.

Malva Lindblom Ådal

Malva Lindblom Ådal.

Maria Wångsell

Maria Wångsell.

12.00 Tack för idag!

12.10 Gemensam lunch och hemfärd

Publicerades