Landsbygdsnätverket
Integration Landsbygdssnätverket

Resultaten visar att de integrationsprojekt som hittills beviljats stöd inom de tre program som Jordbruksverket förvaltar, främst genomförs inom åtgärder för lokalt ledd utveckling. Foto Mickan Thor

100 miljoner har satsats i integrationsprojekt

121 projekt, som på ett sätt eller annat berör integration, har beviljats 108 miljoner kronor i stöd. Majoriteten av dessa projekt, 90 stycken, genomförs inom åtgärder för lokalt ledd utveckling.

En uppföljning av projekt som berör integration inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling, visar att 121 projekt har beviljats runt 108 miljoner kronor i stöd.

Uppgifterna gäller stöd inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 fram till och med den 28 maj 2018. Majoriteten av dessa projekt, 90 stycken, genomförs inom åtgärder för lokalt ledd utveckling.

Lokalt integrationsarbete

Tina Wallin

Foto Patrik Svedberg

Tina Wallin, utredare på Jordbruksverkets Landsbygdsavdelning,har gjort uppföljningen om integrationsprojekten inom programmen.

- De tre program som Jordbruksverket är förvaltande myndighet för, har i sig inte specifika åtgärder för integration men det finns mål kring social utveckling i stort som möjliggör att aktörer kan söka stöd i landsbygdsprogrammet eller regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling för att jobba med integration lokalt.

Kartlägga åtgärder och program

Integration Foto Mickan Thor

Syftet med uppföljningen är delvis att kartlägga inom vilka olika program och åtgärder som projekt som berör integration genomförs. Uppföljningen skulle också visa på var i landet och av vilka aktörer som integrationsprojekten drivs.

Detta skulle undersökas i relation till de lokala förutsättningar som finns i landet. En annan del av syftet var att se om dessa projekt har lyckats skapa några arbetstillfällen och huruvida projektägarna av dessa projekt har sökt pengar för andra projekt som skulle kunna tyda på synergieffekter.

- Utredningen visar att det är en ojämn fördelning över landet, men man ska komma ihåg att det finns andra möjligheter att jobba med integration än genom stöd från våra program.

Huvudfokus på integration

Integration Landsbygdsnätverket

Resultaten visar att de projekt som hittills beviljats inom de tre program som Jordbruksverket förvaltar främst genomförs inom åtgärder för lokalt ledd utveckling.

Detta gäller främst de projekt som har huvudfokus på integration. Majoriteten av projekten inom lokalt ledd utveckling finansieras av landsbygdsfonden och socialfonden.

- Intressant att notera är att trots att havs- och fiskeriprogrammet också har ett mål kring social utveckling har inga projekt som berör integration beviljats inom ramarna för programmet. Varken inom åtgärder för lokalt ledd utveckling eller andra åtgärder, avslutar Tina Wallin.

Mer om integrationsarbete hittar du här

Landsbygdsnätverkets podden Landet
Landsbygdsnätverkets webbinarieserie Landet lär
Landsbygdsnätverkets webbplats


Publicerades