Landsbygdsnätverket
Integration

Ali Abdulaziz bor i Vänersborg och är fast anställd på Arbetsförmedlingen i Åmål, som handläggare för nyanlända och kontaktperson för gröna näringar då han är utbildad agronom. Foto: Mohamud Aden

För Ali är språk och kontakter vägen till lyckad integration

Språkkunskaper, utbildning, kontakter och den egna ambitionen. Det är nyckelfaktorer för en lyckad integration menar Ali Abdulaziz. 33-åringen har själv lyckats väl i sitt nya hemland och arbetar idag på Arbetsförmedlingen med att hjälpa nyanlända ut i arbetslivet.

När Ali Abdulaziz kom till Sverige i september 2010 bestämde han sig omedelbart för att engagera sig så mycket som möjligt i föreningar och i samhällslivet i stort. Han startade bokcirkel, volontärjobbade på Röda Korset och engagerade sig i ortens språkkafé. På kvällarna pluggade han på egen hand svenska via nätet.

– Jag tror att den egna viljan är väldigt viktig om du vill bli en del av samhället. Om du inte har den viljan så går det inte, då hjälper det inte om du får hjälp eller stöd från olika håll, säger Ali Abdulaziz.

Integration

Foto Mickan Thor

Gick i SFI-klass men kunde redan språket

Han flydde från Somalias huvudstad Mogadishu och hamnade i bruksorten Billingsfors i Dalsland. När han beviljades uppehållstillstånd placerades han i SFI-klass, men avslutade kursen efter bara ett par månader. Svenska kunde han redan, konstaterade läraren.

Kort därefter fick han jobb som projektassistent på Hushållningssällskapet och arbetade från 2014 även som samhällskommunikatör för nyanlända på Vänersborgs kommun.

– Det var väldigt spännande, det blev många diskussioner. Det kunde handla om allt från hur man uppfostrar barn i Sverige eller hur man firar Lucia till hur det fungerar på en svensk arbetsplats, berättar Ali Abdulaziz.

Vitkål

Foto Mickan Thor

Kontaktperson för gröna näringar

Idag bor Ali Abdulaziz i Vänersborg och är fast anställd på Arbetsförmedlingen i Åmål. Där arbetar han som handläggare för nyanlända och som kontaktperson för gröna näringar då Ali Abdulaziz är utbildad agronom.

I sitt jobb har han nytta av sina egna erfarenheter och kan stötta människor som vill ut i arbetslivet.

Förutom viljan så lyfter han också fram kontakter som en avgörande faktor för att lyckas i ett nytt land.

– Det är självklart jätteviktigt. Det vet jag av egen erfarenhet. Jag har många att tacka som har hjälpt mig med praktikplats, boende eller med praktiska frågor. Marianne som blev min mentor redan 2012 brukar jag kalla ”min extramamma”. Idag är vi goda vänner, berättar Ali Abdulaziz.

Han trivs utmärkt på sitt jobb och sporras av utmaningen att hjälpa nyanlända att få arbete och integreras i samhället.

Ge nyanlända möjlighet att stanna på landsbygden

– Jag tror att en nyckel för Sverige är att se till att fler nyanlända får möjlighet att stanna på landsbygden. På många sätt är det lättare med integrationen i mindre samhällen. Men för att det ska lyckas krävs det att en del praktiska problem blir lösta. Det kan handla om transportmöjligheter eller boende, men också om att få människor att inse vilken kunskap de faktisk har.

Text: Jakob Hydén

Detta är den nionde artikeln i serien med inspirerande integrationsexempel. Samtliga artiklar finns på vår sida med integrationsexempel Länk till annan webbplats..

Publicerades