Landsbygdsnätverket
Foto Mickan Thor

Sveriges natur och upplevelserna däri lockar många besökare från både Sverige men också från många andra länder. Nu har Landsbygdsnätverket kraftsamlat till inte bara handbok, podd, webbinarium, studier och strategier utan även till en nationell konferens om svensk naturturism på temat "Naturturism på frammarsch". Foto: Mickan Thor

Full fart framåt för Sveriges unika och attraktiva naturturism

Ett sjuttiotal aktörer inom svensk naturturism från landets alla hörn, möts under den livfulla och diskussionslystna konferensen Naturturism på frammarsch, som anordnades av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism, den 12 april i Stockholm.

Inledningsvis är det Beata Allen, samordnare och Landsbygdsnätverkets kanslirepresentant i arbetsgruppen naturturism, som håller i mikrofonen. Hon berättar om Landsbygdsnätverkets arbete i allmänhet och naturturismgruppens arbete i synnerhet. Ganska snart överlämnas scenen till entreprenören Jerry Engström som håller ett rappt, illustert och inspirerande föredrag där han berättar om sin egen resa som framgångsrik marknadsförare i Stockholm till den egna anläggningen Fritidsbyn i Docksta, Höga kusten.

Samsyn, särskiljning och samarbete

- För att svensk naturturism ska bli än mer framgångsrik behövs samsyn, särskiljning och samarbete. Vi behöver alla ta ansvar för helheten och hela branschen måste jobba tillsammans och göra mer långtgående framtidsplaner ihop, säger Jerry Engström.

Fler människor äntrar scenen. Upp kommer Camilla Bondareva, Swedish Lapland Visitor Board, Per Jiborn, Naturturismföretagen (fd Ekoturismföreningen), Daniel Åberg, Kullaberg naturreservat och Hans Traav, Laxå kommun. Ett panelsamtal tar vid, ett samtal om om naturturismens förutsättningar, om möjligheter, svårigheter, utmaningar, utbildningar, nätverk, yrkesroller, samarbeten och utvecklingsmöjligheter. Samtalet, som leds av Jordbruksverkets Tobias Kreuzpointner, utgår från utredningen Ett land att besöka, delstrategin för svensk naturturism och studien om naturturismentreprenörer.

Många frågor under ordet fritt

Panelsamtalet övergår så småningom till frågestund och de många konferensdeltagarna har flera frågor till panelen, många passar även på att dela med sig av egna erfarenheter.

Foto Mickan Thor

Johan Abenius från Dalslands Turist AB tar tillfället i akt att säga att det finns ett stort behov av ökad nationell samordning kring naturturism. Sofia Ståhle från Länsstyrelsen Stockholm tar upp frågan kring servicens betydelse. Henrik Thomke från Leader Nedre Dalälven3 understryker vikten av hjälp och samordning kring strandskyddet. Markägarfrågan är uppe flera gånger liksom det offentliga huvudmannaskapet i samverkan med privat entreprenörskap.

- Naturturism är jätteviktigt för Laxå kommun, en del i en helhet, i ett samhälle och hur vi skapar jobb ute på landsbygden, berättar Hans Traav, Laxå kommun som har Tivedens nationalpark i sitt område och som därför arbetat en hel del med destinationer och leder – i samverkan med privat entreprenörskap.

Tre fördjupningsspår att diskutera

Sorlet är högt i salen. Rundabordssamtalen engagerar och inspirerar. Olika fördjupningsspår diskuteras och vid varje bord tar man fram tre medskick, tips och råd till övriga deltagare.

- Titta på affärsnyttan, hur kan det offentliga skapa affärsnytta för entreprenörerna, frågar Carl Crafoord från Friluftsfrämjandet.

Hur möter och stöttar offentliga aktörer innovativa idéer? På det temat pratade Camilla Bondareva och Henrik Wester som berättar om Swedish Lapland och Västmanland Turisms erfarenheter kring detta.

- Vi har byggt förtroende för varandra över tid. Gått från samråd till samhandling. Samma mål, aktivitetsplan, sammanhang och struktur. Naturen är Sveriges största tillgång, säger Camilla Bondareva.

Nya rundabordssamtal tar vid innan en kafferast förvisso bryter borden men inte diskussionerna.

Jenny Lindman Komstedt från Naturvårdsverket och Daniel Åberg från Kullabergs naturreservat äntrar scenen. De föreläser på temat hållbar utveckling innan ännu ett rundabordssamtal tar vid om hur vi kan bli bättre på att stötta det som idag upplevs som okänt och därmed osäkert.

- Det handlar mycket om tänket hos offentliga aktörer, de måste tänka mer behovsstyrt, säger Karin Kaibel, Ridö i Västerås skärgård.

- Hjälp innovatören att identifiera rätt problem och hitta den mest kostnadseffektiva lösningen, ropar en annan deltagare.

- Bankvärlden förstår sig inte på det här med naturturism. Vi behöver ha med dem på tåget. Plocka med dem i samarbetet, säger Suzanne Gadd från Region Halland.

Rätt bransch i rätt tid

Diskussionsandan är god, förslagen många. Frågorna likaså. Naturturismen berör och engagerar. Leif Öster, som är ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp naturturism och representerar Naturturismföretagen, avrundar dagen med orden:

– Vi är i rätt bransch i rätt tid!

Presentationer, bilder, filmklipp och annat material från konferensen hittar du här

Publicerades