Landsbygdsnätverket
Närbild på Sima Benni.

Sima Benni

Starta egen förening – ett sätt för unga att skapa en meningsfull fritid

Genom projektet Av unga för unga har ungdomar i Hylte uppmuntrats att engagera sig i föreningsform för saker de är intresserade av. Projektet initierades av studieförbundet Vuxenskolan och projektledare var Sima Benni, 21 år.

– Det är väldigt viktigt att unga som bor i landsbygder får samma möjligheter som unga i städer. Att ha rätt till en meningsfull fritid är en självklarhet. Genom att driva egna verksamheter kan unga bestämma över sin egen fritid, säger Sima Benni.

Hur hamnade du i projektet?

– Jag drev ungdomsprojekt genom Lokalt ledd utveckling Halland och ett UF-företag när jag gick på gymnasiet som blev rätt lyckat. Jag hade även relevanta erfarenheter och stort intresse för projektledning. Jag blev då tillfrågad om jag var intresserad av att driva ett ungdomsprojekt och tackade ja direkt.

Vad är egentligen Av unga för unga?

– Flera ungdomar saknar utrymme och möjlighet för att göra något kul och givande i landsbygder. Studieförbundet Vuxenskolan tog initiativ till Av unga för unga i september 2020. Syftet var att stötta unga med att leda och organisera verksamheter och att starta föreningar. Man ville även underlätta folkbildning för unga genom studiecirklar. Målgruppen var unga mellan 12 och 25 år. Inom projektet har det bland annat erbjudits utbildningar om hur man bildar en styrelse, fyller i föreningsansökan och håller en studiecirkel.

Varför är det viktigt för ungdomar att organisera sig och starta en förening?

– Ett föreningsperspektiv saknas hos många unga. Genom att organisera sig i en förening utvecklar man förståelsen om de demokratiska processerna. Man får större förståelse för hur organisationer fungerar vilket kan vara till hjälp senare i livet när man söker jobb eller startar eget företag.

– Skolungdomar brukar ofta hänga i fritidsgården, idrotta eller ha en annan hobby. Men de får sällan bestämma när och hur man ska göra det man gillar. Ofta sitter ju vuxna och bestämmer, vuxna som ibland inte delar samma intresse. Om unga får möjlighet att organisera sig på egen hand, så kan de utöva sina intressen på egna villkor och göra det som de verkligen gillar att göra. I en förening har unga även mycket större möjligheter att söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet.

Projektet avslutades i september 2021, vad har ni lyckats åstadkomma under projektets gång?

– Av unga för unga har varit jättelyckat och uppnått alla sina mål. Det har även fått stor uppmärksamhet både av deltagare, samarbetspartners och i media. Under projektets gång har fem nya ungdomsföreningar startats. De driver nu sina verksamheter helt självständigt!
Vi har stöttat och stärkt minst åtta ungdomsgrupper genom att hålla utbildningar inom organisering och föreningsliv, och anordna nätverksträffar med syfte att diskutera ledarskap, arrangörskap och erfarenhetsutbyte.

 

Publicerades