Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanj maj 2019

Västgötska kor driver Karlstads bussar

Gödseln från 1 400 mjölkkor utgör den huvudsakliga råvaran i biogasframställningen. Gasen levereras via AGA till Karlstads lokaltrafik.

Vadsbo växtodling och dotterbolaget Vadsbo mjölk ägs av åtta lantbrukare i Mariestadstrakten i Västergötland. Visionen är ett självförsörjande ekologiskt lantbruk där solens strålar är den enda energitillförseln.

Fossilfrikampanj maj 2019

 Tankarna på biogas fanns redan vid bildandet 1999 men det dröjde till 2013 innan planen sattes i verket. Idag har man 1 400 mjölkkor vars gödsel utgör den huvudsakliga råvaran i biogasframställningen. Gasen levereras via AGA till Karlstads lokaltrafik.

Vad gick bra?

– Tekniskt har anläggningen fungerat ganska väl. Det allra viktigaste är att hitta avsättning för gasen. Där har vi också lyckats att få till ganska långa avtal, för närvarande med Karlstads kollektivtrafik.

Vad gick mindre bra?

Fossilfrikampanj maj 2019

 

– Det var jättesvårt att hitta finansiering. Vi själva hade varken kunskap eller pengar, så vi fick hitta samarbetspartners. Idag är finska staten hälftenägare via bolaget Gasum.

 

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …det vore enklare att hitta samarbetspartners så att man kan komma upp i volym. Det är grunden för allt.

Text: Jakob Hydén

FAKTA
Verksamhet: Växtodling och ekologisk mjölkproduktion
Areal: 2 600 hektar
Antal anställda: 35
Energiproduktion: Biogas
Produktion: 15 000 Mwh/år
Investeringskostnad: 57 miljoner kronor
Kontaktperson: Håkan Samuelsson, 0706-930 130
Beviljat EU-medel: Investeringsstöd till biogasproduktion

Publicerades