Landsbygdsnätverket
Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas och Svante Kaijser, lantbrukare

#128 Nya centrumbildningar ska utveckla svensk livsmedelsproduktion

Intresset för att producera och konsumera mat mer hållbart i Sverige är stort. 2020 beviljade det statliga forskningsrådet Formas 192 miljoner kronor till fyra så kallade tvärvetenskapliga centrumbildningar för just ökad hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Det ska vi höra mer om i denna podd.

Idén är att dessa centrumbildningar ska jobba för en större samverkan mellan forskare, näringsliv och andra delar i samhället.

Så vad innebär dessa centrumbildningar och vilken nytta kan de ge för samhället och för våra lantbruksföretagare till exempel?

Medverkande
Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas
Svante Kaijser, lantbrukare

Livsmedelproduktionen har tagits lite för given, men nu har man börjat förstå värdet av den. För första gången har regeringen pekat ut svensk livsmedelsproduktion som samhällsviktig näring.
- Jessica Ekström

Vi är ju inte ett land som blir konkurrenskraftiga genom brutal prispress utan genom innovation och kunskap - men där har de gröna näringarna varit lite underförsörjda”.
- Svante Kaijser

Publicerades