Landsbygdsnätverket
Sofia Alriksson, projektledare och landsbygdsutvecklare vid Hushållningssällskapet i Jönköping. Claes Lövgren, ansvarig för projektet ”Hållbar fast food i Kronoberg” , Destination Småland, Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig Svenskmärkning AB, Ludvig Jureskog, grundare och operativt ansvarig för restaurangkedjan Jureskogs

Överst: Sofia Alriksson och Ludvig Jureskog. Underst: Claes Lövgren och Ulrika Norvell. Foto Eva Sjöberg, Erika Jureskog, privat samt Henrik Lewander

#131 Mer svenska råvaror på restauranger - hållbara livsmedelssystem

Coronapandemin har gjort stora avtryck i våra matvanor. En effekt är att konsumtionen av svenska produkter har ökat. Allt fler vill äta svenskt kött och svenskodlade grönsaker. Men på restaurangerna, där en stor del av våra måltider äts, är det bara en femtedel av allt kött som serveras som är svenskt.

Så hur kan man som gäst veta om köttet är svenskt? Hur kan vi öka andelen svenskt kött på restaurangtallrikarna? Och hur ser restaurangbranschens möjlighet att bidra till livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk produktion ut?

Medverkande
Sofia Alriksson, projektledare och landsbygdsutvecklare vid Hushållningssällskapet i Jönköping.
Claes Lövgren, ansvarig för projektet ”Hållbar fast food i Kronoberg” , Destination Småland
Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig Svenskmärkning AB.
Ludvig Jureskog, grundare och operativt ansvarig för restaurangkedjan Jureskogs

Leverantörerna måste ju också tydligt berätta att de jobbar med svenska råvaror, så att restaurangerna i sin tur kan berätta för gästerna.
- Ulrika Norvell

Om en restaurang säger att det är svenskt kött så ska det vara svenskt kött, men tyvärr tror jag att det är många som fuskar.
- Ludvig Jureskog

Får man in svenskmärkning på restarangerna skulle det ge gästen en helt annan möjlighet att ställa krav.
- Claes Lövgren

Vi måste fortsätta lyfta värdena med svenskt kött så att konsumenten förstår vad man faktiskt betalar för.
- Sofia Alriksson

Publicerades