Landsbygdsnätverket
Lovisa Rogö, samordnare på EU-programenheten, Jordbruksverket, Christian Tegenfeldt, verksamhetsledare Fiskeområde Vindelälven och Lovisa Carneland, verksamhetsledare Leader Lappland2020

Lovisa Rogö, Christian Tegenfeldt och Lovisa Carneland diskuterar i podden Landet vad som händer med pengarna till de blå näringarna när leadersystemet görs om.

#135 Från flerfond till grön fond – om förutsättningar att arbeta blått inom Leader

I förra programperioden för leaderområdena hade Sverige en flerfondslösning där finansiering kunde sökas från flera håll, även från Havs- och fiskerifonden. Men i nästa programperiod 2023-2027 har Leader inte längre den möjligheten. Det här innebär att en del projekt riskerar att stå utan finansiering. På många håll finns en oro för hur detta kommer påverka arbetet med de blå frågorna.

Så vad händer med pengarna till de blå näringarna när leadersystemet görs om? Hur behöver leadersverige tänka kring finansiering och strategiskrivning för att kunna fortsätta sitt blå arbete? Och vilka anpassningar behövs göras?

Medverkande
Lovisa Rogö, samordnare på EU-programenheten, Jordbruksverket
Christian Tegenfeldt, verksamhetsledare Fiskeområde Vindelälven
Lovisa Carneland, verksamhetsledare Leader Lappland2020
Samtalet leds av Håkan Montelius

Jag är rädd för att man kan tappa bort de här frågorna. Det finns vatten i hela Sverige som vi behöver utveckla och jobba med, och jag tror att vi tappar fart.
- Lovisa Carneland

Det vi kommer tappa är de upparbetade samarbeten med yrkesfisket, Vattenfall, SLU och Umeå Universitet. Det är många projektensamarbeten där samordningen går lättare när man har en naturlig träffpunkt.
- Christian Tegenfeldt

Leader blir nu den breda åtgärden för generell landsbygdsutveckling. Vi ser ju att de blå näringarna är landsbygdsfrågor och de har absolut en plats i Leader.
- Lovisa Rogö

Publicerades