Landsbygdsnätverket
Karin Hjerpe, analytiker på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI och Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF

#140 Hur klimatanpassar vi Sveriges landsbygder - om IPCC - rapporten

Den sista februari släppte FN:s klimatpanel IPCC sin klimatbedömning. Rapporten lyfter bland annat det ökade behovet av just klimatanpassning - åtgärder vi kan göra för att hantera klimatförändringarna. Men det konstateras också att det finns gränser för anpassningen – vi kan inte anpassa oss till allt - och att det också finns risk för missanpassning.

Den här gången diskuterar vi vad IPCC-rapporten betyder för Sveriges del och vad vi bör ta fasta på när det gäller klimatanpassningen av svenska landsbygder.

Medverkar gör Jens Berggren, hållbarhetsexpert på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Karin Hjerpe, analytiker på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Samtalet leds av Håkan Montelius.

Den anpassning som redan har genomförts har delvis minskat konsekvenserna av klimatförändringarna, men det finns fortfarande ett stort glapp mellan det behov man ser och de anpassningar som har gjorts.
- Karin Hjerpe

Utöver de fysiska riskerna, tex ökning i temperatur och nederbörd, så är det stora risken den ökade vädervariationen. Att vi allt mindre vet vad som kommer hända. Det kan bli både torrare och blötare under samma år - hur ska man göra då?
- Jens Berggren

Publicerades