Landsbygdsnätverket
Anna-Maria Spaniol, verksamhetsledare Hallands matgille, Julia Pearson, projektledare, Hushållningssällskapet Jämtland och Malena Bathurst, samordnare besöksnäring och lokal mat, Jordbruksverket

#155 Geografiska matvarumärken - smaken av framgång

Visste du att lukt och smak är våra äldsta sinnen? På dem vi bygger våra minnen och känslor. Geografiska matvarumärken är matvaror som förknippas med olika platser. Som Västerbottenost, Hönökaka, Kalix löjrom och Hernö gin. Närproducerade livsmedel blir allt mer populära. Och de är en outnyttjad potential för Sveriges olika landskap. Men hur kan vi arbeta för att utveckla fler svenska, regionala matvarumärken?

Vad krävs för att det ska bli framgångsrikt? Och hur kan lokala matproducenter dra nytta av kopplingen till den egna hembygden?

Medverkande
Anna-Maria Spaniol, verksamhetsledare Hallands matgille
Julia Pearson, projektledare, Hushållningssällskapet Jämtland
Malena Bathurst, samordnare besöksnäring och lokal mat, Jordbruksverket
Samtalet leds av Håkan Montelius

Lokala matvarumärken kan ge flera fördelar till en landsbygd: fler företag som flyttar in, ökad besöksnäring och i slutändan även stärkt produktion av lokal mat.
- Malena Bathurst

Genom att vi stärker alla som jobbar med halländska råvaror under paraplyet ”Halländsk matkultur” blir det enkelt för konsumenten att hitta varorna i dagligvaruhandeln.
- Anna-Maria Spaniol

Vi har lagt mycket fokus på att hitta vad som är vår identitet och hur geografin påverkat oss. Det är bland annat det skonsamma brukandet av marken, fäboddriften, renbetesdriften och fisket som finns där tack vare de storslagna fjällen, skogarna och sjöarna.
- Julia Pearson

Publicerades