Landsbygdsnätverket
Nicke Grahn, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd i Dorotea kommun, Amanda Hansson, ungdomskonsulent i Dorotea kommun och tidigare lokal projektledare för Youth up North och Ilayda Tatli, ungdomsrepresentant

#168 Att engagera unga i landsbygdskommuner - Youth up North

Hur skapar vi landsbygder där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen? Det är en framtidsfråga för landsbygdskommuner i hela Sverige. För att ta reda på det startades 2020 Youth Up North. Målet; att tackla utmaningen lokalt i norra Sveriges inland och hitta nya vägar och metoder för att inkludera unga. Nu går satsningen in i sitt slutskede och har goda resultat i samtliga kommuner. Så vad har lyckats bra och vad har de kommit fram till?

Medverkande
Nicke Grahn, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd i Dorotea kommun
Amanda Hansson, ungdomskonsulent i Dorotea kommun och tidigare lokal projektledare
för Youth up North
Ilayda Tatli, ungdomsrepresentant

Ungdomar vill vara med och påverka sitt lokalsamhälle, men vet inte alltid hur. Därför försöker vi bjuda in väldigt kravlöst till olika sammanhang för att man ska få lära känna varandra och sänka trösklarna till engagemanget för att vara med och påverka. - Amanda Hansson

Det är intressant hur ungdomar börjat vara med dem i andra årskurser. Förr hängde folk bara med dem i samma årskurs. Jag tror det är väldigt viktigt i mindre samhällen att man har den relationen till varandra.
- Ilayda Tatli

Om man bildar ett ungdomsråd, ska man ha med sig de högsta kommunalråden i mötena, då får man korta beslutsvägar.
- Nicke Grahn

Publicerades