Landsbygdsnätverket
Sverigekarta med punkter som markerar var de gröna klustren finns

Att stärka Sveriges gröna näringar genom samarbete och nätverkande mellan kluster

Sveriges gröna kluster gör ett viktigt arbete för utvecklingen av de gröna näringarna. Sedan 2021 driver Landsbygdsnätverket ett projekt i samarbete med nitton av de svenska gröna klustren. Idéen är att öka samverkan och utbyte mellan dem. Projektledare Johanna Larsson, just nu har ni en träff för alla kluster, vad är det viktigaste målet med de här två dagarna?

– Gröna kluster är regionala utvecklingshubbar och de finns runt om i hela landet. Under dagarna här i Gamleby pratar vi bland annat om de klustrens roll i stora gemensamma utmaningar såsom kompetensförsörjning, beredskap och vattenfrågor.

– Vi kommer också prata om hur de ska arbeta ihop över tid för att nå bästa effekt för de svenska gröna näringarnas utveckling, säger projektledare Johanna Larsson.

Hur jobbar ni för att nå dit?
– Målet är att skapa nätverk mellan klustren och dra nytta av initiativ och aktiviteter som sker runtom i landet. Genom samverkan kan vi nå längre med de resurser som finns tillgängliga för sektorns utveckling.

Vad vill du att klustren ska ta med sig efter träffen idag?
– Jag tycker att det är det är viktigt att vi delar bilden av att vi är starka tillsammans. Det finns fantastiska eldsjälar där ute som brinner för utveckling av de gröna näringarna. Jag vill att eldsjälarna ska känna att deras arbete blir ännu mer värt och kan ge ännu mer effekt när vi tar oss an utmaningarna ihop.

Vad händer nu?
– Projektet pågår året ut, men för nätverket Gröna kluster i Sverige är det bara starten på resan. Det händer mycket när kompetenta människor som brinner för sina uppdrag får tid att träffas och utbyta erfarenheter och tankar.

MER INFORMATION

Gröna kluster är regionala kompetens- och utvecklingscentra som arbetar med att överföra kunskap och kompetens mellan akademi och företag gentemot den regionala och lokala nivån av företagande.

Vill du läsa mer om projektet går du till webbsidan Gröna kluster Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Hör av dig till projektledare Johanna Larsson, Tel: 036-15 61 48

Publicerades