Landsbygdsnätverket

Niklas Svenmyr leder projektet B2B2C.

B2B2C - ny digital plattform ökar tillgängligheten av regionala livsmedel

Innovationsprojektet B2B2C - Business to business to consumer - ska via en ny digital plattform göra det lättare för konsumenterna att hitta regionala livsmedel. Samtidigt ska plattformen göra det möjligt för producenterna att nå fler kunder och öka sina volymer.

Olsegårdens Partiaffär i Tvååker, Halland fungerar redan idag som samordnare av transporter från regionala producenter till livsmedelsbutiker. Den innovation man fått stöd för att utveckla är en licensierbar digital plattform som kommer att öka tillgängligheten av regionala produkter. Konsumenterna beställer via den digitala plattformen vilka varor man vill köpa utifrån det utbud som producenterna presenterat på samma plattform. Det som är unikt är att konsumenterna också anger vilken butik de vill hämta och betala de beställda varorna.

Underlättar för kunderna

– Det underlättar mycket för kunderna att kunna köpa regionala produkter i en butik med fullt sortiment av andra varor, säger Niklas Svenmyr på Olsegården som är projektledare. Man slipper åka till en gårdsbutik eller ett utlämningsställe för en REKO-ring, utan säger bara till i butiken att man ska hämta sina varor. Utbudet av regionala varor kommer också att vara större,

– Butikerna kommer att kunna sälja ett stort utbud av regionala varor utan att behöva ha lager och riskera svinn. De regionala varorna bidrar också till att konsumenterna besöker just den butiken. För producenternas del kommer plattformen att innebära att de kan nå många fler konsumenter och att en ökad efterfrågan på deras varor möjliggör större produktionsvolymer. Arbetsinsatsen för försäljning blir betydligt mindre jämfört med ett sälja via REKO-ringar.

Uppfyller alla krav

Alla producenter måste i denna affärsmodell vara godkända inte bara enligt Livsmedelsverkets krav på livsmedelsproducenter, utan även utifrån dagligvaruhandelns krav med tredjepartsrevision. Det är ett jobb att göra att få alla som vill vara med att bli medvetna om dessa utökade krav och uppfylla dem.

– Pandemin har visserligen ökat intresset för närproducerade varor, men samtidigt är det många som inte vill gå in i butiken, säger Niklas. Det innebär att vi måste möjliggöra system för hämtning i box och förbetalning. Det gynnar ju faktiskt oss att många fler har vant sig vid att handla via nätet.

Det är producenterna som bestämmer vad deras varor ska kosta till kund. Av det priset tar Olsegården en viss andel för konsumentpackning, transporter, systemunderhåll av portalen, med mera och försäljningsstället tar en andel av priset för utlämning och ansvar för betalningen.

Ökar efterfrågan på regionalt

Niklas hoppas att efterfrågan på regionala varor kommer att öka påtagligt. Samtidigt kan det vara en tuff utmaning för en del producenter att kunna matcha en ökad efterfrågan med en ökad produktion. Det behövs en beredskap och en handlingsplan för hur man ska klara det innan det händer. Det kan ju handla om att man kanske behöver anställa någon, att man behöver mer mark eller att man behöver investera i byggnader eller teknisk utrustning.

– Det blir spännande att se om efterfrågan blir så stor som vi hoppas. Vi vet att priset har stor betydelse, men när vi är igång kan i alla fall tillgängligheten inte vara en begränsning, avslutar Niklas.

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Business to business to consumer - B2B2C - Licensierbar digital plattform till en ny affärsmodell för hållbar handel av regionala livsmedel
Projektägare: Olsegårdens partiaffär
Budget: 3,8 miljoner kr
Kontakt: Niklas Svenmyr, 070-2480014

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats.

Publicerades