Landsbygdsnätverket

Doskarta över fältet. Klicka på bilden för att förstora.

Bekämpa ogräsen där de växer

Ogräs växer i varierande mängder över ett fält. Bekämpningen skulle därför kunna anpassas efter mängden ogräs i olika delar av fältet. Med hjälp av drönarbilder som ger underlag till sprutföraren, utvecklar Agroväst en ny teknik med stöd från EIP-Agri.

Innovationen består av ett beslutsstöd för platsanpassad ogräsbekämpning.

– Vi har lantbrukare som tycker att det är viktigt att kunna visa att man minskar användningen av herbicider med den här produkten. Man kan definitivt dra ned till 25 procent dos i vissa delar av fältet och det är naturligtvis en fördel, säger projektledaren Thomas Börjesson.

Fungerar i all spannmål

Den nya tekniken fungerar i all stråsäd, men är mest testad i vårsådd spannmål. Både lantbrukare och rådgivare som har egna drönare kan använda tjänsten. Man laddar hem en app med fältgränser som är hämtade från Jordbruksverket, så det behöver inte läggas in manuellt.

– Först ger man sig ut med en drönare och tar bilder i sitt spannmålsfält. Appen innehåller en förutbestämd placering av sex fotopunkter per hektar. Sen tas bilderna automatiskt av drönaren på tre meters höjd när den står stilla i luften. Det brukar ta cirka 20 minuter för ett fält som är 10 hektar, berättar Thomas.

Bildtext: Blå punkter visar var bilderna är tagna. AI-modellen detekterar ogräsmängd och grödmängd och delar in data i tre klasser. Klicka på bilden för att förstora.

Skiljer på gröda och ogräs

Steg 2 är bildanalysen. Projektet har utvecklat en algoritm som särskiljer gröda och ogräs från bakgrunden, men den behöver anpassas till lokala förutsättningar. Sen räknas biomassan ut för både ogräs och gröda, och även antalet ogräs räknas ut.

– Systemet har lärt sig att en gröda är större, står i rader och har långsmala blad, medan ogräs står enskilt och är mindre. Algoritmen bygger på ”machine learning” som har utvecklats av Solvi och förbättrats av medarbetare på RISE, förklarar Thomas.

Bildtext: Resultat av bildanalys, rött är gröda och blått är ogräs.

Anpassar dosen på fältet

Det tredje steget är att resultatet av bildanalysen används för att ta fram en platsspecifik dos av ogräsmedlet med hjälp av Jordbruksverkets dosnyckel. Det gör man i ett verktyg från Solvi, där man först klickar i sin bedömning av ogrästryck efter dosnyckelns kriterier, samt andra faktorer som kan påverka; väder, preparat, körhastighet, munstycken och liknande. Man kan behöva komplettera med kunskap om ogräsflora eftersom appen inte kan bestämma ogräsart. Ur detta får man ut en styrfil som anpassar dosen platsspecifikt i den sprut-utrustning man har på gården.

– Här har det varit lite problem. I slutet av projektet kommer vi att reda ut varför det i vissa fall inte fungerat och ta fram rekommendationer för vilken utrustning som krävs för att produkten ska fungera väl, berättar Thomas.

Ska bli snabbare

Produkten finns tillgänglig men har ännu problem med att algoritmens lokala anpassning tar lite för mycket tid. I slutprodukten kommer det ta 30–60 minuter att processa dem och då kan styrfilen skapas samma dag som man flyger drönaren.

– Än har vi ingen tydlig bild av när den kan introduceras på marknaden, eller var priset kommer att landa. Men vi hoppas kunna ge bättre svar på dessa frågor vid årsskiftet när projektet är slut, avslutar Thomas.

Text: Lisa Germundsson

FAKTA

Projekt: Platsspecifik ogräsbekämpning
Projektägare: AgroVäst.
Partners är Drönarbolaget, RISE, SOLVI, Naturbruk, Västra Götalandsregionen, Dataväxt och Hushållningssällskapet Västra.
Budget: 3,4 miljoner kronor
Kontakt: Thomas Börjesson, 070-5598559
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats.

Publicerades