Landsbygdsnätverket

Solros med honungsbi i skyddszon. Foto: Ola Jennersten.

Blommande zoner i odlingslandskapet

Mångfunktionella zoner ökar den biologiska mångfalden och ger även andra nyttor i odlingslandskapet.

Mångfunktionella zoner kombinerar nytta för både lantbrukaren och miljön i projektet ”Mångfunktionella skyddszoner - en innovativ metod som kombinerar miljö- och produktionsmål”.

- Vi har haft praktiska försök på 17 gårdar i hela landet, där vi provat olika fröblandningar och olika funktioner hos skyddszoner, säger Helena Elmquist, projektledare från Odling i Balans.

- Att använda en liten yta för att skapa högkvalitativ mångfald är antagligen smartare än att ha det halvdåligt överallt. Man kan verkligen sköta den här ytan, och får samtidigt andra nyttor. Det känns som ett regimskifte kring hur man kan tänka kring biologisk mångfald, berättar Helena.

Foto: Ola Jennersten. Samzon med honungsört.

En stor mängd olika funktioner

Zonerna har många olika funktioner såsom att skydda vattendrag och sjöar från ytavrinning av fosfor eller växtskyddsmedel från åkermarken. En annan funktion är att öka antalet insekter genom att förse pollinerare och naturliga fiender med mat och boplatser hela säsongen och året.

 

Fåglar och flyttfåglar behöver energireserver och äter gärna hampa- och solrosväxter vid sin flyttning. Jakt och viltvård kan gynnas genom att odla fodergrödor åt viltet. Man kan också skapa skjutgator där vildsvin kan lockas ut. De blommande zonerna kan bli en stabil körväg att köra på, ett område att vandra eller åka skidor på. Blommande ytor kan skapas kring brunnar i åkermarken, istället för att få in ogräs.

Ett efterfrågat koncept

- Att så en blomsterblandning kring brunnar, så enkelt och genialt! Ytan runt om blir stabiliserad så jorden inte spricker och läcker, det förhindrar ogräs och ger samtidigt små öar ute i stora fält för vilt, fåglar och insekter. Det kan betyda mycket för lantbrukare, som ser brunnen på långt håll så man inte riskerar att köra på den. Många lantbrukare har erfarenhet av att köra sönder maskiner och det kan bli kostsamt, säger Helena.

Konceptet finns redan på marknaden till viss del i form av olika utsädesblandningar med exempelvis fleråriga örter.

- Det verkar som utsädet redan börjar tar slut, det visar att det finns en efterfrågan på konceptet, avslutar Helena.

Text: Lisa Germundsson

FAKTA

Projekt: Mångfunktionella skyddszoner - en innovativ metod som kombinerar miljö- & produktionsmål
Projektägare: Odling i Balans
Budget: 3,7 miljoner kronor
Kontakt: Helena Elmquist, 070-6227709
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades