Landsbygdsnätverket

Foto: Qdec

Digital växtinformation ger stora tidsbesparingar

Digitalisering av information om trädgårdsväxter och arbetsprocesser har ökat effektiviteten för yrkesverksamma i plantskolebranschen.

- Någon måste vara galen nog att dra i det här, säger Charlotte Ljungblad, projektledare för innovationsprojektet Feedbax Garden, och ler. Behovet att digitalisera växtinformation och effektivisera beställarprocessen har funnits länge hos plantskolorna. Men ingen har haft tid eller resurser att genomföra det. Så kom EIP-Agri och innovationsstödet och då fick vi möjlighet att utveckla Planter, som vår innovation heter.

- Det är kombinationen av vår gemensamma kompetens och erfarenhet som utgör grunden till projektet. Det är växtkunskapen hos samarbetspartner hos Sveplant och min kompetens och erfarenhet från IT-branschen som har skapat förutsättningarna för ett lyckat projekt.

Tidsbesparande beställningsprocesser

Resultatet har blivit ett projektverktyg, Planter, för de som arbetar professionellt i trädgårdsbranschen. Det är i första hand plantskoleproducenter och deras kunder som är användare, då de sparar mycket tid på att effektivisera beställarprocessen. Det finns olika versioner att välja mellan: bas, medium och plus och man betalar en abonnemangsavgift per månad.

I Planter finns en stor växtdatabas, för närvarande över 2200 växter, och den ökar med cirka 100 nya växter varje månad. Varje växt är utförligt beskriven utifrån olika kategorier så som ståndort, funktion och attraktionsvärde. Dessa kategorier används som sökfunktioner när de ska söka efter växter till ett specifikt område, till exempel trädgårdar, parker, eller grönytor i bostadsområden. I projektverktyget skapar man också projekt, tar ut beställnings- och planteringslistor, skriver ut collage och delar projekt med kollegor.

Ökad kompetens ger konkurrenskraft

- Det finns många människor i branschen med hög kompetens i växtkunskap men det kan också finnas brister hos en del som gör växtvalen, säger Charlotte. Med hjälp av Planter blir de mycket säkrare i sina val av växter, de får ett stöd som de tidigare har saknat, vilket sparar både tid och pengar. Vi har fått mycket bra och positiv respons från våra användare, vilket är roligt.

För att bidra till höjd kompetens hos blivande hortonomer, landskapsarkitekter och trädgårdsingenjörer har man som mål att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska låta studenterna få tillgång till Planter.se. Ett viktigt mål för innovationsprojektet var att styra användarna till ökade inköp av svenskproducerade plantskoleväxter genom att man får tillgång till bra beskrivningar av exempelvis växtplatskrav och härdighet. Genom att svenska plantskolornas arbete effektiviserar och digitaliseras så stärks deras konkurrenskraft gentemot utländska plantskolor.

Smart informationshantering

Smart, digital informationshantering – internt och externt – för produktions- och grossistplantskolor är namnet på ett liknade innovationsprojekt som också är avslutat och som ägdes av Nya Eriksbo Plantskola AB. Man har tillsammans med Trädgårdsväxter i Örebro, Hallandsåsens Plantskola och Billbäcks Plantskola samlat växtinformation i en central databas där andra plantskolor kan hämta information för att skapa egna kataloger. Här finns dock inte möjlighet att söka särskilda växter digitalt utifrån särskilda krav, utan denna databas är enbart till för plantskolor anslutna till det gemensamma systemet.

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Feedbax Garden
Projektägare: QDEC AB
Budget: 4,9 miljoner
Kontakt: Charlotte Ljungblad, 070-8289909

Projekt: Utveckla smart, digital informationshantering för produktionsplantskolor
Projektägare: Nya Eriksbo Plantskola AB
Budget: 1,9 miljoner kronor
Kontakt: Berit Haggren, 073-0469799

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades