Landsbygdsnätverket
Yrkesfiskare på auktion. Låda med gös.

De svenska insjöfiskarna på fiskauktion i Nederländerna. Lådan till höger innehåller gös. Foto: Elin Gunve och Per Pettersson.

Gädda och gös på export - svenska insjöfiskare tar lärdom av Nederländerna

En stor andel av den fångst som svenska insjöfiskare tar upp går på export. Mycket hamnar i Nederländerna, där den antingen säljs på den egna marknaden eller exporteras vidare ut i Europa. Därför arrangerade nyligen Sveriges Insjöfiskarenas Centralförbund en studieresa till trakterna runt Haag, med syftet att få inspiration och en djupare förståelse för den nederländska fiskeriindustrin och dess utmaningar.

Uppskattningsvis går cirka 80 procent det svenska insjöfiskets fångster till Europa. Siffran är ännu högre när det gäller ål, gädda och gös.

– Orsaken är ganska enkel; att man får bäst betalt nere på kontinenten. I Sverige äter man helst torsk, lax, inlagd sill och skaldjur. Vi tycks inte uppskatta gös, ål och framförallt gädda som de gör söderöver, säger Per Pettersson, vd på Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund.

Mats Eriksson, ordförande vid Stockholms fiskeauktion, som också var med på resan, menar att det även finns en brist på kunskap kring vissa arter och produkter.

– Nederländerna har kunder som är mer vana att konsumera gädda, ål och framförallt gös, säger han.

Fiskdisk med en stor tonfisk.

Fiskdisk i affären Simonis. Foto: Elin Gunve

Mer fiskmodiga konsumenter

Enligt Per Pettersson finns det flera utmaningar med att få svenska konsumenter att köpa mer insjöfisk.

– Priset är en stor del, men vi är förstås inte intresserade av att sänka priset. Miljögifter skrämmer en del också. Vi arbetar för att kommersialisera andra arter, främst braxen, siklöja och lake som kan säljas till ett attraktivt pris. Det kan göra våra konsumenter och detaljister fiskmodigare och därmed också köpa dyrare fisk, säger han.

Vilka är de främsta lärdomarna du tar med dig från resan?
– Att det går att göra så mycket mer med vår fisk. Och att vi är ett uland när det gäller utbud av färsk fisk, säger Per Pettersson.

Mats Eriksson menar att arbetet nu fortsätter på hemmaplan.

– Det finns en stor potential att öka konsumtionen av färsk fisk i Sverige. Vi måste fortsätta produktutveckla de svenska insjöarterna, för att öka den inhemska konsumtionen, men det får aldrig bli på bekostnad av lägre priser till våra insjöfiskare, säger han.

Två kvinnor i en fiskauktionshall.

Elin Gunve från Jordbruksverket tillsammans med insjöfiskaren Anna Vesper Gunnarsson. Foto: Elin Gunve.

Svensk fisk har gott rykte

För Elin Gunve, yrkesfiskesamordnare på Jordbruksverket, gav resan värdefulla lärdomar. Hon berättar särskilt om en av de nederländska importörerna som betonade vikten av att ha en stark märkning på den svenska insjöfisken som tydligt visar på att fisken är från Sverige.

– Svensk insjöfisk förknippas med hög kvalité och en sådan märkning skulle ge ett högre pris för fisken. Fisk som är MSC-märkt, bland annat svensk gös från Vänern, Hjälmaren och Mälaren, är extra attraktiv, säger hon.

Från Jordbruksverkets håll fortsätter arbetet med att kontakterna inom svenskt fiske både inrikes och utomlands. Dessutom arbetar de med en utlysning inom Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet inom investeringar inom diversifiering och förädling av fiskeri- och vattenbruksprodukter, som kommer att öppna den 27 maj.

– Vi har också inhämtat information om kompetensbehov inom svenskt insjöfiske och vi håller även på att se över behov och möjligheter för ett ägarskiftes- och mentorsprogram för svenskt yrkesfiske, säger hon.

Publicerades