Landsbygdsnätverket

Anne Antman är projektchef för svenskspråkiga Carbon Action-initiativet i Finland

Hallå där... Anne Antman

Du är agronomie- och forstmagister och projektchef för svenskspråkiga Carbon Action-initiativet. Ett projekt som arbetar med att forska på, verifiera och främja kolinlagring i åkermarkerna och är en del av den finska stiftelsen Baltic Sea Action Group.

Om man förbättrar markstrukturen och ökar kolinlagringen förbättras motståndskraften mot en mer extrem väderlek och det finns bättre möjligheter till att få bra skördar

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Det viktigaste vi arbetar med är samarbetet med lantbrukare och att främja odlingsmetoder som kan förbättra markens välmående och kolinlagring, vilket hjälper till att reparera Östersjön och hejda klimatförändringen.

Vilka och hur många når ni via er verksamhet?
I Carbon Actions pilotprojekt deltar 100 gårdar från olika håll i Finland där det görs forskning på odlingsmetoder som kan påskynda kolinlagringen. Våren 2020 öppnades Carbon Action Klubi som välkomnar alla jordbrukare och andra som är intresserade av kolinlagrande odlingsmetoder.

Den har nu drygt 550 medlemmar och deltagarna får den nyaste kunskapen, forskningsresultaten och materialen via bland annat nyhetsbrev, webbföreläsningar och fältträffar. Målsättningen för det nyligen lanserade svenskspråkiga projektet är att sporra en märkbar andel av de svenskspråkiga gårdarna att ändra sina odlingsmetoder till att bli klart mera hållbara och klimatsmarta.

Vi strävar efter att utveckla verksamheten och nå sammanlagt tusentals jordbrukare. Samarbetet med forskare och företag, jordbruksrådgivare och läroinrättningar, samt beslutsfattare är också mycket viktigt.

Vilka åtgärder i lantbruket vill du särskilt lyfta fram?
Vi främjar regenerativa odlingsmetoder där odlingsmarkens välmående är i fokus och där vi förespråkar mångsidig odling och växtföljd. Åtgärder i lantbruket kan skifta, eftersom man utgår från de förhållanden som finns på varje enskild gård. Men det handlar om allt från större grundförbättrande åtgärder som dränering och alvluckring, till årliga åtgärder som används för att upprätthålla och förbättra markförhållandena.

Hur förbättras lantbrukarnas lönsamhet?
Om man förbättrar markstrukturen och ökar kolinlagringen förbättras motståndskraften mot en mer extrem väderlek och det finns bättre möjligheter till att få bra skördar. Det minskar också behovet av insatser såsom mineralgödsel, fosfor och kväve som kan kosta mycket. I det långa loppet förbättringar som även syns i jordbrukarens plånbok.

Hur bör verksamheten utvecklas i framtiden?
Jag ser ett behov av att hela livsmedelskedjan finns med i arbetet och att alla drar åt samma håll. Som exempel skulle det vara bra om näringslivet stöttade jordbrukare som arbetar med just odlingsmetoder som förbättrar kolinlagringen.

Mer information

Besök Baltic Sea Action Groups hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Anne Antman, Projektchef, Regenerativt jordbruk, Baltic Sea Action Group, Espoo, Finland.
anne.antman@bsag.fi, +358 40 650 3690

Publicerades