Landsbygdsnätverket
Annica Åkerblom, näringslivschef i Sala kommun där Grönt kompetenscentrum finns. Foto: Maria Andersson

Annica Åkerblom, näringslivschef i Sala kommun där Grönt kompetenscentrum finns. Foto: Maria Andersson

Hallå där... Annica Åkerblom, näringslivschef på Sala kommun där Grönt Kompetenscentrum i Västmanland finns!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Grönt Kompetenscentrum i Sala, Västmanland.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

I dagsläget är vi inte igång fullt ut. Vi ser Grönt Kompetenscentrum som en koordinator att skapa och möjliggöra för utveckling av de gröna näringarna. En tjänst kommer att inrättas som landsbygdsutvecklare/projektledare Grönt Kompetenscentrum.


Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Sala kommun är en stor landsbygdskommun till ytan. Den största näringen är jord- och skogsbruk. Vi tror när vi får en fysisk plats att det kommer att vara till stor nytta för regionen. Vi kommer ju också vara en viktig del i livsmedelsstrategin för Västmanland. Att vara en möjliggörare.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden? Livsmedelsstrategins fyra fokusområden (upplevelsemat, länets mat, krismat, viltmat) Utbildningar. Kompetensförsörjning en stor fråga att försöka lösa även inom gröna näringen. Möjliggöra för företagen vad gäller innovationer – testa. Vara en testbäddsplats.


Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

I dagsläget finns diskussion med Agro Öst, Agro Sörmland och Agro Örebro att Västmanland och Grönt kompetenscentrum ska vara ”Agro Västmanland” Ger styrka tycker vi. Länsstyrelsen leder den dialogen. Finansiering och att medel behövs ex från Jordbruksfonden. Det gröna är basic anser jag. All produktion utgår från landsbygden.

Grönt Kompetenscentrum i Sala, Västmanland

Huvudman/huvudmän:
Sala kommun

Geografiskt område:
Västmanland och leader Neda området

När startade verksamheten:
Oj, det har varit en lång process minst sagt. Startade med en motion 2013 och på den vägen är det. Under uppbyggnad 2018. Fysiska platsen ska vara vid Ösby naturbruksgymnasium på det så kallade herrgårdsområdet. Den fysiska platsen är ju också orsaken till fördröjningen

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:

SLU, LRF Mälardalen, Mellanskog, Regionen, Länsstyrelsen, kommunen (näringslivskontoret och naturbruksgymnasiet), näringslivet, Sala Sparbank, Skogsmästarskolan Skinnskatteberg, Automation Region, MDH, föreningen Smaka på Västmanland, Hushållningssällskapet Västmanland, Studieförbundet Vuxenskolan

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Den fysiska platsen är ännu inte klar för Grönt Kompetenscenter. Först och främst kommer det att bli de som finns inom kommunen som har anknytning till gröna näringen inklusive besöksnäringen.

Huvudsakliga finansieringskällor:
I dagsläget Sala kommun. Tanken är att hitta en finansieringsform med flera aktörer.

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
Drönarutbildningar, friskvård för gröna näringen, vi är en nod åt Eldrimner (möjliggörare på distans) projekt: tillverkningskök – möjliggöra för näringen att vidareutveckla produkter eller testa innan köp av inventarier. En förstudie för oss att titta på när vi kommer på plats.

Vi har börjat titta på en kurs/utbildning för besöksnäringen

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Carina Eriksson
Telefon: 0224-74 76 05
E-post: carina.eriksson2@sala.se
Webbsida: www.grontkompetenscentrum.se Länk till annan webbplats.
Postadress: Rådhusgatan 15, 733 25 SALA

Publicerades