Landsbygdsnätverket
Karin Nalbin, LRF Jönköping, Frida Carlsson, Hushållningssällskapet Jönköping

Karin Nalbin, LRF Jönköping, Frida Carlsson, Hushållningssällskapet Jönköping. Foto LRF samt Hushållningssällskapet

Hallå där… Karin Nalbin och Frida Carlsson på Gröna näringarnas kluster Jönköping!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Gröna näringarnas kluster i Jönköping.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Vi har en övergripande målsättning och det är att arbeta för att utveckla Jönköpings län till Sveriges mest innovativa matregion. Området har unika möjligheter och förutsättningar med produktion och kompetens kring livsmedel och företagande på landsbygden. Målsättningen är att branschens aktörer tillsammans säljer in en identitet för klustret kring livsmedelsbranschen, som hittills varit okänt eller osynligt för många.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Tillsammans bygger vi upp det kreativa kluster som ska leda till en ökad attraktions- och konkurrenskraft för de enskilda livsmedelsföretagarna och för hela länet. Genom ökad attraktionskraft kommer klustret nå synlighet. Grönt kluster kommer arbeta för kompetenshöjning och därmed bidra till att göra Jönköpings län till en attraktiv plats för jobb och utveckling.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

Genom nya idéer, samverkan och synergier mellan aktörer som har nytta av varandra skapas tillväxt, lönsamhet och utveckling. Det finns stora möjligheter för ökad livsmedelsproduktion i länet och genom ett starkt kluster för livsmedelsproducenterna kan vi snabbare och bättre nå dit. Genom att lyfta upp allt positivt som händer inom klustret sätts en identitet på klustret vilket möjliggör att fler ansluter sig och att klustret ökar i kraft och synlighet.

Finns det något som skulle kunna göra ert jobb enklare?

Vi vill medverka till att öka försäljningen av livsmedel och livsmedelsrelaterade produkter och därmed lyfta hela branschen. I projektet skall en plan för fortsatt finansiering göras och en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Gröna näringarnas kluster i Jönköping

Huvudman/huvudmän:
I samverkan ned Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jordbruksverket, Högskolan i Jönköping, Hushållningssällskapet Jönköping, Elmia, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län.

Geografiskt område:
Jönköpings län

När startade verksamheten:
2015

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jordbruksverket, Högskolan i Jönköping, Hushållningssällskapet Jönköping, Elmia, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Vi har inget fysiskt kluster

Huvudsakliga finansieringskällor:
Region Jönköpings län, Regionala fonden

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:

  • Samarbete i ett kluster ska på sikt skapa bättre förutsättningar för ett bärkraftigt och breddat grönt näringsliv i Jönköpings län.
  • Kartläggning av framtida arbetskraftsbehov för det gröna näringslivet.
  • ”Innovationsverkstäder” ett erbjudande till företagare för att förädla eller utveckla nya produkter/tjänster. Syftet är att blanda olika kompetenser som exempelvis akademin och olika branscher för att nå nya idéer.
  • ”Business 2 business”-mässa i samarbete med Elmia under lantbruksveckan där producenter ska få träffa handel och grossister direkt för att skapa affärer.
  • Bygga en plattform för gemensam kommunikation kring aktiviteter/erbjudanden som kan komma företagen till del.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Frida Carlsson Hushållningssällskapet
Telefon: 0708-290976
E-post: frida.carlsson@hushallningssallskapet.se
Webbsida: Saknas egen sida men på Regionens och LRFs webb kan man hitta info

Kontktperson: Karin Nalbin LRF Jönköping
Telefon; 073- 9692908
E-post: karinnalbin@gmail.com
Webbsida: Saknas egen sida men på Regionens och LRFs webb kan man hitta info

Publicerades