Landsbygdsnätverket
Mats Pettersson, VD på Hushållningssällskapet Gotland/ Gotland Grönt Centrum AB (svb) Foto: Marie Bodin

Mats Pettersson, VD på Hushållningssällskapet Gotland / Gotland Grönt Centrum AB (svb) Foto: Marie Bodin

Hallå där... Mats Pettersson på Gotland Grönt Centrum

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Gotland Grönt Centrum.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Våra 5 affärsområden är;
 • Utbildning, gymnasie- och vuxenutbildning
 • Kontorshotell, inklusive restaurang och konferensverksamhet
 • Kompetensnav och utvecklingsverksamhet på Gotland
 • Klustersamverkan
 • Skoljordbruk

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Vi avser att vara motorn i utvecklingen av de Gröna näringarna på Gotland

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

 • Utbildning
 • Fortbildning
 • Utvecklingsprojekt
 • Kompetensnav
 • All rådgivning till de gröna näringarna finns nu samlat på ett ställe

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

Nja, mest förändringar på nationell nivå som underlättar tillväxt och lönsamhet inom de gröna näringarna såsom positiv politisk styrning istället för negativ styrning som exempelvis neddragning av EU-pengar samt ökande taxor från livsmedelsverket.

Gotland Grönt Centrum AB (svb)

Huvudman/huvudmän: Ägare är Hushållningssällskapet Gotland 55% (ingår i HS Gotlands koncernredovisning), Region Gotland 40% samt LRF 5%.

Geografiskt område: Gotland

När startade verksamheten: 2015

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat: Hushållningssällskapet, LRF och Region Gotland

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat: 17 företag och organisationer finns på området och ingår i klustret

Huvudsakliga finansieringskällor: Anslag från Region Gotland, hyresintäkter, projektintäkter, sålda tjänster samt skolpeng för att även driva utbildning inom naturbruk

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:

Utvecklingsprojekt
Samverkansplattform för ökat tillväxt inom mat och livsmedel 7,2 mkr
Centrum för linsodling ca 0,7 mkr
Innovationer och utveckling i lantbruket 1,0 mkr

Evenemang
Gotlands Skördefestival ca 12 000 besökare
Grön Framtidsdag ca 200 besökare

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Mats Pettersson, VD
Telefon: 070-316 04 01
E-post: mats.pettersson@grontcentrum.se
Webbsida: grontcentrum.se Länk till annan webbplats.
Postadress: Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster

Publicerades