Landsbygdsnätverket

Sara Byström, projektledare Öjebyn Agro Park.

Hallå där - Sara Byström på Öjebyn Agro Park!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra. Här möter vi Öjebyn Agro Park.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Öjebyn Agro Park är en gammal försöksgård och forskningsstation som ursprungligen drevs av SLU. Idag ägs och drivs anläggningen av Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten. Vi bedriver verksamhet med försöks- och demonstrationsodlingar inom både jordbruk och trädgård, men har också rådgivning och driver olika utvecklingsprojekt inom de gröna näringarna.
Ambitionen är att utveckla hela verksamheten. Dels att kunna utöka försöken och göra dem mer storskaliga, men också att få hit fler företag och bli en mötesplats för människor inom de gröna näringarna. Vi vill vara en testbädd, en plats där entreprenörer och andra inom branschen kan testa nya saker. En dröm vore att lantbrukare kan komma hit med sina idéer och att vi kan hjälpa dem vidare, testa och förverkliga och skapa nya företag och nya möjligheter.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?
En av våra viktigaste uppgifter är att fortsätta se till att det görs försök och demoodlingar i norra Sverige. Det är väldigt viktigt med tanke på de stora klimatvariationerna som vi har i Sverige. Förutsättningarna för odling här är så klart helt annorlunda än i södra Sverige.
En annan viktig uppgift för oss är att verka som testbädd för lantbrukare och odlare i området. En plats där de kan testa sina idéer och samtidigt koppla detta till rådgivning.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Vi vill fungera som någon form av nav och koppla forskningen närmare till lantbrukarna.
Vi vill överbrygga det glapp som ofta uppstår där.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?
En stor utmaning är förstås finansieringsmöjligheterna, idéer saknas sällan. Lantbruk är ju i sig väldigt kostnadskrävande med dyra maskiner och stora investeringar. Om vi ser till livsmedelsstrategin så finns det nu politiska ambitioner, både nationellt och regionalt, men frågan är hur det ska bli verklighet.

Det måste till handling för att livsmedelsstrategin inte bara blir en politisk ambition.

Öjebyn Agro Park

Huvudman/huvudmän:
Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten

Geografiskt område:
Norrbotten och Västerbotten

När startade verksamheten:
2015, men försöksverksamhet har funnits på platsen även tidigare.

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Förutom Hushållningssällskapet så var ett antal aktörer delaktiga när Agro Park skapades 2015, exempelvis Länsstyrelsen, Norrmejerier, Piteå kommun och SLU.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Idag har vi bara en hyresgäst, men ambitionen är att skapa ett framtida kluster inom de gröna näringarna där Agro Park kan utgöra ett nav.

Huvudsakliga finansieringskällor:
Hushållningssällskapet är huvudfinansiär. Mycket av verksamheten är projektfinansierad, mestadels inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Sortprovningarna gör vi på uppdrag från SLU och rådgivningen bär sig själv ekonomiskt.

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
Förädling av svarta vinbär. Ett projekt som har lett till skapandet av ett företag som tillverkar ett mousserande svart vinbärsvin.

More NP BIZ. Ett projekt som handlar om att skapa möjligheter för torkning av örter, grönsaker och bär. Ett samarbetsprojekt med universitetet i norra Finland och LTU i Luleå.

Skolträdgårdar. Personal härifrån besöker skolor och hjälper dem att komma igång med odling. På hösten kopplar vi sedan in vår matkonsulent och eleverna får laga till den egenodlade maten.

Arctic Greens. Här har vi ambitionen att skapa ett utvecklingscentrum för trädgårdsnäringen i hela norra Skandinavien.

Delaktiga i det nationella projektet ”Framtidens frukt och bärsorter i Sverige” (provodling och utvärdering av nya sorter)

Evenemang: Öjeby lantbruksmässa som startade 2018. Det är ett exempel på vårt samarbete med projektet Gröna Näringar som vi arbetar väldigt tätt tillsammans med.

Kontaktperson: Sara Byström
Telefon: 070-1076687
E-post: sara.bystrom@hushallningssallskapet.se
Webbsida: www.ojebynagropark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Patrons allé 10, 94331 Öjebyn

Publicerades