Landsbygdsnätverket

Foto, Scandinav 3S72.

Hallå där - Stina Ernstsson på FRODA, Dalarna

FRODA har till uppgift att arbeta med utveckling och samverkan för affärsutveckling i alla delar av livsmedelskedjan. Aktörerna som står bakom FRODA är Dalarna Science Park, Rättviks kompetenscentrum, Offentlig Gastronomi, LRF Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Störst fokus har hittills legat på kunskap och innovation genom etablerandet av nätverket, kurser, utbildningar och inkubatorsverksamhet. Nu har det gemensamma arbetet också tagit ett större grepp om regler och villkor samt konsument och marknad i de frågor där hela livsmedelsbranschen berörs.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?
FRODA är en resurs och katalysator för branschens utveckling. Vårt uppdrag är att knyta ihop alla delar av livsmedelskedjan och samverka utifrån en gemensam plattform för att nå resultat som varje aktör har svårt att åstadkomma på egen hand. Vi skapar kunskap och förståelse om företagens förutsättningar även i andra delar av samhället.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Våran plattform ska utvecklas med syfte att bygga broar till nya nätverk och samarbeten som bidrar till utveckling. Idag utbildas framtidens företagare inom den gröna näringen på Rättviks kompetenscentrum. Fokuset är utvidga verksamheten genom att koppla på kurser och vuxenutbildningar samt testanläggning.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?
Ett större nationellt utbyte av erfarenheter men framförallt djupare samarbete för att ta vara på varandras kompetenser på ett effektivt sätt till nytta för företagen, oavsett vart i landet de befinner sig.

Regler och villkor som hämmar engagemang och utveckling blir så tydliga på företagsnivå. Om politiker och beslutsfattare menar allvar med en ökad livsmedelsproduktion vill vi se förändringar och lättnader från dem som har makt att göra dem.

FRODA, Dalarna

Huvudman/huvudmän:
Dalarna Science Park.

Geografiskt område:
Dalarnas län.

När startade verksamheten:
2018.

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Dalarna Science Park, Rättviks kompetenscentrum, Offentlig Gastronomi, LRF Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Klustret har ingen fysisk plats, utan är ett nätverk av aktörer och verksamheter där FRODA är vår gemensamma samverkansplattform.

Huvudsakliga finansieringskällor:
Landsbygdsprogrammet och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
Samverkan i matkedjan, En stärkt livsmedelskedja, Kompetenscentrum Rättvik.

Kontaktperson: Stina Ernstsson
Telefon: 010-1844518
E-post: stina.ernstsson@lrf.se
Webbsida: https://www.dalarnasciencepark.se/vara-projekt/froda/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Forskargatan 3, Borlänge

Publicerades