Landsbygdsnätverket

Analys av honung. Foto e-Sense

Honung med identitet stärker inhemsk produktion

Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen som säljs i Europa. Ett innovationsprojekt utvecklar en ny analystjänst för såväl geografiskt ursprung som vad honungen består av, inklusive nektarkällor.

Efterfrågan på honung ökar tack vare medvetenheten om pollineringens betydelse i odlingslandskapet, liksom intresse för livsmedel med hälsoeffekter. Dessvärre utnyttjas den ökade efterfrågan av vissa utländska storproducenter av förfalskad honung, som säljs till betydligt lägre priser. Den förfalskade honungen kan till exempel vara utspädd med socker och ha ett annat ursprung än vad som står på etiketten. Pressade honungspriser har lett till att butiksmarknaden för inhemskt producerad honung i Danmark kollapsat. Det går inte att producera äkta honung till de låga priserna.

Ursprungsmärkt honung

För att öka lönsamheten behöver honungen kunna profileras med ursprung i dubbel bemärkelse, både med vilken plats den kommer från, och var bina hämtat sin nektar. Hittills har det inte funnits tillräckligt bra analysmetoder för att kunna säkerställa detta, men via innovationsstöd inom EIP-Agri är det nu på gång i projektet Utveckling av nya analystjänster för honung.

Gris vilande i halm

Viktoria Bassani. Foto Joseph Fox

Varje honungsskörd har ett eget fingeravtryck

Det säger Viktoria Bassani, en av två projektledare. Genom analyser av nektarkällor kan vi beskriva inte bara hur honungen smakar utan även från vilket land eller region honungen kommer. Vi kan till och med särskilja honung från västra Skåne och från Själland, beroende på lite olika klimat och blomningstider.

Viktoria Bassani, Bidrottningen AB, Vellinge, har länge jobbat med sensorik och är själv kommersiell biodlare. En del i sin utbildning, Honey sensory analysis, gjorde hon vid det ärorika universitetet i Bologna. Hon såg ett stort behov av att kunna analysera och beskriva hur och varför honung smakar olika, men saknade verktygen. Så träffade hon Mathias Lundgren, e-Sense Sweden AB, Bälinge som är kemist och kunde tillhandahålla de analysmetoder som behövdes. Mathias är den andre projektledaren i projektet.

Kontoller för kvalitetskrav

I projektet samlar de in prover från många geografiska platser för att bygga en referensdatabas, 500 prover från svenska odlare och ytterligare 1000 prover med honung från andra länder. Målet är att kunna erbjuda yrkesbiodlare möjligheten att få ett verifierat nektarursprung och lära sig karaktären på honung. Man kommer också vid sidan av det kunna avslöja förfalskad honung. Företaget E-sense Sweden AB har påbörjat processen för ackreditering. Ackreditering innebär att aktuella kvalitetskrav uppfylls och kontrolleras regelbundet. Detta görs i syfte att myndigheter och andra organisationer som har som krav att analyser ska utföras av ackrediterade institut kan sända prover till företaget.

En annan del i innovationsprojektet är att fastställa vilken effekt på honungens kvalitet och smak som olika hantering och lagring ger. Detta för att kunna ge råd till biodlarna som underlag för kvalitetshöjande åtgärder.

– Bina och deras pollinering är så viktig för den totala livsmedelsförsörjningen så det känns fantastiskt bra att vi via innovationsstödet kan bidra till att den svenska biodlingen inte minskar, säger Viktoria. Handeln litar på den importerade honungen vilket gör det möjligt för vissa oseriösa utländska producenter att slå ut svensk honung. Med effektiva analysmetoder får vi ett skarpt verktyg för att avslöja dem. Dessutom kan vi ge biodlarna samma möjlighet att beskriva honungens smak som redan finns på vin och ost.

Sveriges Biodlares Riksförbund organiserar cirka 16 000 medlemmar, till största delen med få kupor. Några hundra yrkesodlare ingår i Biodlingsföretagen med mellan 50 och 1000 kupor.

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Utveckling av nya analystjänster för honung
Projektägare: e-Sense Sweden AB
Budget: 2,5 miljoner kronor
Kontakt: Viktoria Bassani, 070-6249672

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats.

Publicerades