Landsbygdsnätverket

Foto: Shutterstock

Innovationer för läckert och prisvärt svenskt kött

Många efterfrågar svenskt kött av hög kvalitet, men idag är kvalitén lite ojämn. Det vill dessa projekt ändra på.

Svenskt kött måste få kosta om vi ska ha en långsiktig produktion. Lönsamheten i svensk lammköttsproduktion är svag och intäkterna måste upp. Det svenska lammköttet utgör bara 30 procent av det som konsumeras i Sverige och den inhemska produktionen är betydligt mindre än efterfrågan.

Listan på mervärden för det svenska köttet kan göras lång. Men, när det kommer till lammköttets kvalitet, är det för stora variationer. Det beror på en mångfald av raser, besättningsstorlekar och produktionsmodeller. Dessutom har de olika slakterierna olika strategier för kylning, hängning och mörning vilket också påverkar köttets kvalitet. Det här är utmaningen; att minska variationen och säkra en god kvalitet som kunden är beredd att betala bra för återkommande.

Unik samarbetsgrupp

Helena Stenberg leder innovationsprojektet Lammlyftet – en svensk standard för lammköttskvalitet. Hela produktionskedjan är representerad i samarbetsgruppen, vilket är unikt.

 - Ett mycket positivt engagemang från alla parter har gjort att arbetet gått väldigt bra och vi har fastställt vilka viktiga kvalitetsegenskaper som ska ingå i standarden. säger Helena. De är slaktkroppsstorlek, konformation, fettgrupp, smak, mörhet, saftighet och hållbarhet och vi har också bestämt hur de olika egenskaperna ska kunna mätas på ett objektivt sätt. Ett sådant mätvärde, som påverkar flera av egenskaperna, är pH-värdet.

Stor förbättringspotential

Det har varit viktigt att kunna luta sig mot vetenskapen när det gäller val av mätvärden. Annars får man varken önskad effekt eller förtroende hos de olika aktörerna i kedjan. Genom att stämma av de fastställda kraven i standarden mot tillgängliga produktions- och slaktdata kan man se att endast 50 procent av alla slaktade lamm klarar kraven idag. Det är alltså ett rejält beting och en stor förbättringspotential.

Anpassade utbildningsverktyg

Menyprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet tar nu fram ett internetbaserat utbildningsverktyg. Verktyget, som kommer att vara gratis, anpassas för producenter respektive för slakteripersonal. Det ska vara användarvänligt och ge grundkunskaper om själva standarden, tillgång till bakomliggande kunskap, praktiska råd och tips samt möjligheter till egen kunskapskontroll.

 - Vår största utmaning är den väldigt stora variationen mellan olika producenter, säger Helena. Hela näringen gynnas av att så många lamm som möjligt klarar standarden. Då gäller det att även alla mindre besättningar är motiverade att delta.

 - Man kan tänka sig att slakterierna kopplar leveranskontrakten till krav på att man tagit del av utbildningen. Ju fler lamm en producent har som platsar i standarden, desto bättre betalt bör man naturligtvis få.

Ökad efterfrågan som resultat

Allting ska vara på plats under nästa år. Säkrar man det svenska lammköttets kvalitet så borde efterfrågan bli ännu större, priset höjas och lönsamheten förbättras. Det är ett efterlängtat och fullt realistiskt scenario.

Parallellt pågår ett annat snarlikt innovationsprojekt, Meat Standard Sweden – ett system för att förutsäga ätkvalitet på nötkött. Projektet inspireras av Meat Standard Australia som är ett australiensiskt system för att förutsäga ätkvalitet.

Projektet ägs av Svenska Köttföretagen AB och Theres Strand är projektledare.

 - Bakgrunden är ett stort behov av att kunna förutsäga förväntad köttkvalitet vid slakt. Den möjligheten skulle öka chansen att varje köttbit hamnar på rätt tallrik, säger Theres. Idag är det i princip omöjligt att återkoppla till uppfödaren vilken köttkvalitet som denne har levererat eftersom vi inte har någon bra metod.

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Lammlyftet- en svensk standard för lammköttskvalitet
Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB
Budget: 3,3 miljoner kronor
Kontakt: Helena Stenberg, 070-5267970

Projekt: Meat Standard Sweden – ett system för att förutsäga ätkvalitet på nötkött
Projektägare: Svenska Köttföretagen AB
Budget: 2,9 miljoner kronor
Kontakt: Theres Strand, 070-3854510

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades