Landsbygdsnätverket

Strö av rörflen. Foto: Cecilia Wahlberg Roslund.

Innovativ idé i exjobb ledde snabbt till marknaden

Två studenter utvecklade en mobil anläggning för att separera den fasta delen i kogödsel till strö. Att göra ett koncept med en mobil separering är innovativt.

Att separera olika fraktioner i kogödsel och använda den fasta delen till strö var inget nytt. Men att göra ett koncept med en mobil separering var innovativt.

Det var när Filip Celander och Johan Haglund gjorde sitt examensarbete som blivande civilingenjörer på Linköpings universitet som idén dök upp. Examensarbetet handlade om resurseffektivitet på en stor mjölkgård. En åtgärd kunde då vara att återanvända den fasta fraktionen i gödseln som strö för att minska ströförbrukningen, medan den våta delen blir en växtnäringsresurs, som är lätt att sprida.

Teknisk lösning till mobil anläggning

Lägligt i tid kom möjligheten att söka innovationsstöd genom EIP-Agri och Filip och Johan fick sin ansökan godkänd redan våren 2016. Då hade de redan börjat utveckla de tekniska lösningarna till en mobil anläggning.

 - Det var inte bara att ställa en maskin på en vagn, säger Filip. Konceptet ska fungera på alla gårdar, med olika gödselbrunnar, olika nivåer, etc. Det som också var utmanande i början var att tekniken inte alls var etablerad utan vi behövde förklara den för olika resurspersoner som distriktsveterinärerna. Det finns en hygienrisk om man inte lagrar materialet lufttätt, så det är väldigt viktigt att varje lantbrukare som använder maskinen gör rätt.

Ökat intresse att hyra

Idag äger de ett företag, Agrilogik, med en anställd och tre maskiner som används av 50–100 återkommande mjölkgårdar. Intresset för att separera gödsel beror på tillgång och pris på olika strömedel. Är det exempelvis ont om halm så ökar intresset för att hyra in gödselseparering. De har sålt av tre maskiner till gårdar som vill ha sina egna. De har varit igång i kommersiell drift sedan hösten 2016. Idag är de själva inte aktiva i företaget utan har andra sysselsättningar.

 - Johan och jag har lärt oss hur mycket som helst under resan från en idé i vårt exjobb till att idag driva ett kommersiellt företag, säger Filip. Då hade vi ingen erfarenhet av lantbruk och ett rent ingenjörsperspektiv. Idag jobbar jag som konsult med hållbarhetsfrågor för de gröna näringarna.

Utvecklar strö av rörflen

RISE driver ett annat innovationsprojekt som handlar om strö av rörflen. Småskaliga förädlingsmetoder tillsammans med lokal recirkulation av växtnäring är viktiga ingredienser i den innovativa systemlösningen.

En odling av rörflen kan stå i 10–15 år vilket minskar växtnäringsläckage. Det kraftiga rotsystemet utgör också en bra kolsänka samtidigt som det ger bärighet på svagare marker.

I ena änden av kedjan är det fältrullade balar med rörflen och i andra änden småbalar med pressade flingor. Däremellan har det gjorts briketter som värmebehandlas för hygienisering och avdödning av ogräsfrön. Dammet har också bundits innan briketterna rivs till flingor.

Strö av rörflen testas till hästar där det ger ett högre gödselvärde än det vanligen använda spånet. Det gör det mer attraktivt för lantbrukare att ta hand om hästgödsel. Rörflensströ har även i vinter använts på en mjölkgård med biogasanläggning med positivt resultat.

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Mobil gödselseparering för ett hållbart lantbruk
Projektägare: Agrilogik AB, Malmö
Budget: 1,4 miljoner kronor
Kontakt: Filip Celander, 076-2235325

Projekt: Klimatströ - lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp
Projektägare: RISE
Budget: 2,5 miljoner kronor
Kontakt: Cecilia Wahlberg Roslund, 070-3970999

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades