Landsbygdsnätverket

Foto: Emilia Bergmark Jiménez

Innovativ lösning för djurdata minskar sanktionsrisk

Ett nytt IT-system gör det möjligt att koppla gårdens datasystem för nötkreatur direkt till Centrala djurdatabasen. Därigenom kan felaktigheter upptäckas direkt och sanktioner undvikas.

Behovet av att ha kontroll på var alla nötkreatur finns i händelse av en smittsam sjukdom, som mul- och klövsjuka, dyker upp ligger bakom inrättandet av Centrala djurdatabasen, CDB. Varje djurägare måste hela tiden se till att alla födslar, inköp, förflyttningar, slakt och försäljning av djur är korrekt inrapporterade så de stämmer med verkligheten. Gör de inte det blir det kännbara sanktioner.

Sanktioner kan undvikas

Skånesemin har i samarbete med Rådgivarna Sjuhärad utvecklat ett innovativt IT-system som bland annat gör att djurägarna upptäcker om uppgifterna i CDB inte stämmer. Det har stor ekonomisk betydelse att sanktioner kan undvikas.

- Finessen är att mjölkproducenterna kan använda sina befintliga gårdsdatasystem, exempelvis DeLaval, Lely, Uniform Agri, GEA, Fulwood eller SAC, som de är vana att använda, säger Christoffer Isenstråle, projektledare. Vi har skapat ett system, TopCow, som kopplar ihop deras system med CDB respektive VÄXA.

Eget gårdsdatasystem direkt till CDB

Registreringar som man gör i sitt eget gårdsdatasystem går automatiskt till CDB så man slipper göra det extra. Kopplingen till VÄXA underlättar avelsvärdering, härstamningskontroll och stambokföring. Djurägaren får ut olika rapporter som ger beslutsunderlag för olika åtgärder.

- Genom att uppgifterna från alla olika gårdsdatasystem standardiseras finns möjlighet att jämföra olika parametrar från mjölkproduktionen, inte bara med andra svenska besättningar utan även internationellt, säger Christoffer.

TopCow-systemet möjliggör dessutom att lantbrukaren kan välja vilken rådgivare hen vill använda, i Sverige eller utomlands.

Vidareutveckling av system

Även nötköttsproducenter kan anslutas till Top Cow via ett gårdssystem, Uniform Agri Kött, som installeras på gården och ges samma möjligheter eller via användning direkt i TopCow. Slakteriuppgifter hämtas in till systemet och CDB-uppgifter stäms av. Löpande återkoppling från olika kategorier producenter ger underlag för vidareutveckling av systemen.

- Systemutvecklingen har gått väldigt bra tack vare att det var väldigt genomtänkt från början och mycket kompetenta samarbetspartners, säger Christoffer. Vår största utmaning är nu i stället att kunna hjälpa de lantbrukare som inte varit intresserade av datahjälpmedel eller inte är datorvana att komma igång. Det räcker inte med skrivna manualer utan det behövs personlig hjälp.

- Det är som att byta bil, från en äldre modell till en mer avancerad ny modell eller att byta från Iphone till Android. Det är lite bökigt innan man hittar de olika funktionerna men efter ett tag går det lätt.

Text: Inger Pehrson

FAKTA
Projekt:
Modernt IT-system för husdjursnära tjänster
Projektägare: Skånesemin ekonomisk förening
Budget: 5,8 miljoner kronor
Kontakt: Martin Olsson, 0415-19502

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades